Als vader of moeder heb je een juridische onderhoudsplicht tegenover je kinderen. Dit betekent onder andere dat je hen financieel moet steunen om verder te studeren, zeker als je inkomsten en die van je partner dit toelaten.

Rechtbank

In de praktijk komt het zelfs zo ver dat discussies tussen kinderen en ouders door de rechter worden beslecht. Een interessante case vinden we terug in een recent vonnis van de rechtbank te Turnhout. Volgende situatie moest door de rechter worden beslecht. De studies van een student hoger onderwijs bleken weinig succesvol te zijn. Gedurende drie jaar was hij niet geslaagd. Vervolgens ging hij een jaartje werken om nadien opnieuw te gaan studeren. De vader meende dat hij niet meer moest bijdragen in deze studiekosten.

De rechtbank van Turnhout volgde de vader in die redenering. Volgens de rechter moeten studies een normale voortgang kennen. Bovendien, zo meende de rechter, moet een student blijk geven van de vereiste bekwaamheid en ijver om de aangevatte studies met succes te beëindigen. Is dat niet het geval, dan kan een student niet vragen dat zijn ouders zijn studies verder betalen.

Normale voortgang

De onderhoudsverplichting van ouders eindigt dus niet noodzakelijk als hun kinderen meerderjarig worden. Ze moeten ook de kosten van de hogere studies betalen. De studies moeten wel een normale voortgang kennen. Toch betekent dit niet dat een kind zich geen enkele misstap kan veroorloven en steeds geslaagd moet zijn. Een jaartje bissen is dus geen voldoende reden om de verdere studies van je kind niet meer te betalen.

Als vader of moeder heb je een juridische onderhoudsplicht tegenover je kinderen. Dit betekent onder andere dat je hen financieel moet steunen om verder te studeren, zeker als je inkomsten en die van je partner dit toelaten.In de praktijk komt het zelfs zo ver dat discussies tussen kinderen en ouders door de rechter worden beslecht. Een interessante case vinden we terug in een recent vonnis van de rechtbank te Turnhout. Volgende situatie moest door de rechter worden beslecht. De studies van een student hoger onderwijs bleken weinig succesvol te zijn. Gedurende drie jaar was hij niet geslaagd. Vervolgens ging hij een jaartje werken om nadien opnieuw te gaan studeren. De vader meende dat hij niet meer moest bijdragen in deze studiekosten. De rechtbank van Turnhout volgde de vader in die redenering. Volgens de rechter moeten studies een normale voortgang kennen. Bovendien, zo meende de rechter, moet een student blijk geven van de vereiste bekwaamheid en ijver om de aangevatte studies met succes te beëindigen. Is dat niet het geval, dan kan een student niet vragen dat zijn ouders zijn studies verder betalen.De onderhoudsverplichting van ouders eindigt dus niet noodzakelijk als hun kinderen meerderjarig worden. Ze moeten ook de kosten van de hogere studies betalen. De studies moeten wel een normale voortgang kennen. Toch betekent dit niet dat een kind zich geen enkele misstap kan veroorloven en steeds geslaagd moet zijn. Een jaartje bissen is dus geen voldoende reden om de verdere studies van je kind niet meer te betalen.