Als je dagelijks een pauze neemt om een sigaretje te roken, komt dat op jaarbasis al snel neer op twee dagen dat je 'afwezig' bent. Moet je werkgever die uren vergoeden of mag hij je bijvoorbeeld langer laten werken ter compensatie?

Kijk in het arbeidsreglement

In de wet staat geen specifieke regeling over de vraag of je werkgever rookpauzes al dan niet moet vergoeden.

De pauzes die je hebt worden normaal vermeld in het arbeidsreglement. Buiten deze pauzes heb je geen recht op een andere pauze, tenzij je werkgever een andere regeling voorziet. Staat er niets in het arbeidsreglement dan geldt de wettelijke regeling rond pauzes. De wet zegt dat je als werknemer die ouder is dan 18 jaar, in principe iedere zes uur een pauze van minstens een kwartier moet krijgen.

Geen pauze, niet betaald

Neem je buiten deze voorziene pauzes nog een andere rookpauze, dan moet je werkgever die niet betalen. Als je namelijk geen arbeidsprestaties levert, is je werkgever je in principe geen loon verschuldigd. Dat je vroeger wel achter je bureau kon roken en ook vergoed werd, doet hieraan geen afbreuk.

Een ander gebruik

Het kan dat je werkgever rookpauzes steeds heeft vergoed. In dat geval kan je zeggen dat dit een recht heeft doen ontstaan op een verdere betaling. Wil je werkgever dat wijzigen, dan zal hij het arbeidsreglement moeten aanpassen.

Als je dagelijks een pauze neemt om een sigaretje te roken, komt dat op jaarbasis al snel neer op twee dagen dat je 'afwezig' bent. Moet je werkgever die uren vergoeden of mag hij je bijvoorbeeld langer laten werken ter compensatie?In de wet staat geen specifieke regeling over de vraag of je werkgever rookpauzes al dan niet moet vergoeden. De pauzes die je hebt worden normaal vermeld in het arbeidsreglement. Buiten deze pauzes heb je geen recht op een andere pauze, tenzij je werkgever een andere regeling voorziet. Staat er niets in het arbeidsreglement dan geldt de wettelijke regeling rond pauzes. De wet zegt dat je als werknemer die ouder is dan 18 jaar, in principe iedere zes uur een pauze van minstens een kwartier moet krijgen.Neem je buiten deze voorziene pauzes nog een andere rookpauze, dan moet je werkgever die niet betalen. Als je namelijk geen arbeidsprestaties levert, is je werkgever je in principe geen loon verschuldigd. Dat je vroeger wel achter je bureau kon roken en ook vergoed werd, doet hieraan geen afbreuk. Het kan dat je werkgever rookpauzes steeds heeft vergoed. In dat geval kan je zeggen dat dit een recht heeft doen ontstaan op een verdere betaling. Wil je werkgever dat wijzigen, dan zal hij het arbeidsreglement moeten aanpassen.