Onder de noemer van schuld- en budgetbeheer vallen verschillende soorten hulpverlening. Het kan gaan om budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling, of om een combinatie van maatregelen. De gezinnen kunnen daarvoor terecht bij een van de 322 erkende Vlaamse instellingen voor schuldbemiddeling, vaak OCMW's.

Overbesteding grootste boosdoener

"Kwalitatieve budget- en schuldhulpverlening is van wezenlijk belang in het leven van deze mensen"

Bijna drie kwart (72,7 %) van de gezinnen in schuldhulpverlening kampt met overbesteding, vaak door een gebrek aan administratieve vaardigheden, of een levenswijze die niet overeenstemt met de inkomsten. Andere belangrijke oorzaken zijn "aanpassingschulden", als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, een echtscheiding of jobverlies (52,85 %). Meer dan de helft (54 %) kampt tot slot met "overlevingsschulden", waarbij het inkomen gewoon niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen.

Een aantal kwetsbare sociale groepen blijft oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening, zoals werklozen (64,5 %), alleenwonenden (47 %), huurders (81,6 %) en laagopgeleiden (hoogstens een diploma secundair onderwijs, 52,3 %).

Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) wil meer inzetten op preventie, om mensen uit de schuldhulpverlening te kunnen houden. "Kwalitatieve budget- en schuldhulpverlening is van wezenlijk belang in het leven van deze mensen. Tegelijkertijd is het nodig te investeren in preventie en financiële educatie om te vermijden dat mensen in een schuldenspiraal belanden", klinkt het. De minister wijst erop dat mensen daarvoor terecht kunnen op de websites www.allesovercenten.be en www.eerstehulpbijschulden.be. (Belga/NS)

Onder de noemer van schuld- en budgetbeheer vallen verschillende soorten hulpverlening. Het kan gaan om budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling, of om een combinatie van maatregelen. De gezinnen kunnen daarvoor terecht bij een van de 322 erkende Vlaamse instellingen voor schuldbemiddeling, vaak OCMW's. Bijna drie kwart (72,7 %) van de gezinnen in schuldhulpverlening kampt met overbesteding, vaak door een gebrek aan administratieve vaardigheden, of een levenswijze die niet overeenstemt met de inkomsten. Andere belangrijke oorzaken zijn "aanpassingschulden", als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, een echtscheiding of jobverlies (52,85 %). Meer dan de helft (54 %) kampt tot slot met "overlevingsschulden", waarbij het inkomen gewoon niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Een aantal kwetsbare sociale groepen blijft oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening, zoals werklozen (64,5 %), alleenwonenden (47 %), huurders (81,6 %) en laagopgeleiden (hoogstens een diploma secundair onderwijs, 52,3 %). Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) wil meer inzetten op preventie, om mensen uit de schuldhulpverlening te kunnen houden. "Kwalitatieve budget- en schuldhulpverlening is van wezenlijk belang in het leven van deze mensen. Tegelijkertijd is het nodig te investeren in preventie en financiële educatie om te vermijden dat mensen in een schuldenspiraal belanden", klinkt het. De minister wijst erop dat mensen daarvoor terecht kunnen op de websites www.allesovercenten.be en www.eerstehulpbijschulden.be. (Belga/NS)