Om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen, heeft De Block een actieplan klaar waarin per persoon wordt bekeken hoe je opnieuw aan de slag zou kunnen. Iemand die van plan is om zelf weer aan het werk te gaan of iemand die terminaal ziek is, wordt met rust gelaten. Intussen zal het Riziv ook onregelmatigheden onderzoeken in de erkenning van arbeidsongeschiktheid. Want al naargelang de ziekte en de regio worden de regels anders geïnterpreteerd.

Grote verschillen

De woordvoerder van De Block wijst erop dat er "ook nu al grote verschillen zijn tussen arrondissementen die aan elkaar grenzen", weliswaar zonder meer details te geven. "Terwijl in het ene arrondissement het aantal invaliden in drie jaar tijd steeg met 27 procent, is dat in het andere met 7 procent."

Van alle provincies telt Limburg verhoudingsgewijs de meeste invaliden: 29.775 of 5,5 procent van de 18 tot 64-jarigen, zo blijkt uit de cijfers van het Riziv. In Antwerpen is dat 4,29 procent, in Vlaams-Brabant 4 procent, in West-Vlaanderen 5,1 procent. Koplopers zijn Henegouwen (7,49 procent of 61.000 mensen) en Luik (5,58 procent). Over heel België zijn er dat 343.000, of 135.000 meer dan 10 jaar geleden.

De reden voor die hoge cijfers in Limburg is de oververtegenwoordiging van arbeiders.Zij hebben een veel grotere kans op arbeidsongeschiktheid, dan bedienden, gewoon door hun soort van werk. Daarnaast speelt de sociaal-economische status een belangrijke rol. Volgens de studie ligt het onderwijsniveau en het inkomen in Limburg laag. "Dat is ook een verklaring voor de hoge invaliditeit", klinkt het.

Om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen, heeft De Block een actieplan klaar waarin per persoon wordt bekeken hoe je opnieuw aan de slag zou kunnen. Iemand die van plan is om zelf weer aan het werk te gaan of iemand die terminaal ziek is, wordt met rust gelaten. Intussen zal het Riziv ook onregelmatigheden onderzoeken in de erkenning van arbeidsongeschiktheid. Want al naargelang de ziekte en de regio worden de regels anders geïnterpreteerd. De woordvoerder van De Block wijst erop dat er "ook nu al grote verschillen zijn tussen arrondissementen die aan elkaar grenzen", weliswaar zonder meer details te geven. "Terwijl in het ene arrondissement het aantal invaliden in drie jaar tijd steeg met 27 procent, is dat in het andere met 7 procent." Van alle provincies telt Limburg verhoudingsgewijs de meeste invaliden: 29.775 of 5,5 procent van de 18 tot 64-jarigen, zo blijkt uit de cijfers van het Riziv. In Antwerpen is dat 4,29 procent, in Vlaams-Brabant 4 procent, in West-Vlaanderen 5,1 procent. Koplopers zijn Henegouwen (7,49 procent of 61.000 mensen) en Luik (5,58 procent). Over heel België zijn er dat 343.000, of 135.000 meer dan 10 jaar geleden. De reden voor die hoge cijfers in Limburg is de oververtegenwoordiging van arbeiders.Zij hebben een veel grotere kans op arbeidsongeschiktheid, dan bedienden, gewoon door hun soort van werk. Daarnaast speelt de sociaal-economische status een belangrijke rol. Volgens de studie ligt het onderwijsniveau en het inkomen in Limburg laag. "Dat is ook een verklaring voor de hoge invaliditeit", klinkt het.