Binnen een tweetal maanden is het weer zomervakantie. Als je je vakantie nog niet vastlegde wordt het stilaan tijd om dat te doen. Hoe ga je daarbij te werk?

Collectieve sluiting

In sommige sectoren en bedrijven bestaat er een collectieve sluiting. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bouwsector. In dat geval moet je je vakantie nemen in de weken dat het bedrijf gesloten is.

Je hebt een akkoord nodig

Als er geen collectieve sluiting is in je bedrijf, kan je je vakantiedagen vastleggen in onderling akkoord met je werkgever. Dat betekent dat je dus niet eenzijdig kan beslissen. Ook je werkgever kan je niet eenzijdig een vakantieperiode opleggen. In het arbeidsreglement kan staan op welke wijze je je vakantie moet aanvragen.

Er zijn regels

Je moet als werknemer het recht krijgen om een periode van twee weken ononderbroken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 31 oktober. Ben je jonger dan 18 jaar dan gaat het zelfs om drie opeenvolgende weken. Werknemers die schoolplichtige kinderen hebben, hebben bovendien voorrang om vakantie te nemen in de periode van de schoolvakanties. Je moet overigens minstens een volledige vakantieweek opnemen.

Zorg er alleszins voor dat je je vakantiedagen voor het einde van het jaar opneemt. Als je dat niet doet gaan ze verloren. De vakantiedagen voor het volgend jaar kan je dit jaar nog niet vervroegd opnemen.

Binnen een tweetal maanden is het weer zomervakantie. Als je je vakantie nog niet vastlegde wordt het stilaan tijd om dat te doen. Hoe ga je daarbij te werk?In sommige sectoren en bedrijven bestaat er een collectieve sluiting. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bouwsector. In dat geval moet je je vakantie nemen in de weken dat het bedrijf gesloten is. Als er geen collectieve sluiting is in je bedrijf, kan je je vakantiedagen vastleggen in onderling akkoord met je werkgever. Dat betekent dat je dus niet eenzijdig kan beslissen. Ook je werkgever kan je niet eenzijdig een vakantieperiode opleggen. In het arbeidsreglement kan staan op welke wijze je je vakantie moet aanvragen.Je moet als werknemer het recht krijgen om een periode van twee weken ononderbroken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 31 oktober. Ben je jonger dan 18 jaar dan gaat het zelfs om drie opeenvolgende weken. Werknemers die schoolplichtige kinderen hebben, hebben bovendien voorrang om vakantie te nemen in de periode van de schoolvakanties. Je moet overigens minstens een volledige vakantieweek opnemen. Zorg er alleszins voor dat je je vakantiedagen voor het einde van het jaar opneemt. Als je dat niet doet gaan ze verloren. De vakantiedagen voor het volgend jaar kan je dit jaar nog niet vervroegd opnemen.