Bij een sollicitatie laat de werkgever je, naast het gesprek dat je met hem hebt, allicht een aantal psychologische tests doen. Ook kennistests behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan hij vragen dat je een praktische proef doet. Wat is daar mogelijk?

Een praktische proef kan

Een werkgever kan je bij een sollicitatie wel degelijk een praktische proef laten doen. Op die manier kan hij je bekwaamheid voor de job testen. Hij moet je hiervoor niet betalen.

Er zijn grenzen

Toch is niet alles toegelaten. De bedoeling van de proef moet er in bestaan je bekwaamheid te testen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je alleen maar gratis nuttige arbeidsprestaties gaat leveren voor het bedrijf. De proef mag ook niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen. Zo gaat het bijvoorbeeld niet op om iemand die solliciteert als secretaris meerdere dagen allerlei briefwisseling te laten uittikken.

Als je als sollicitant kosten moet maken voor het doen van de praktische proef, dan kan je vragen dat de werkgever die vergoedt.

De sanctie

Gaat de praktische proef te ver, dan kan je argumenteren dat er in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst ontstond en dat de werkgever je voor de arbeidsprestatie moet betalen. Je kan dan eventueel zelfs een opzegvergoeding van hem vragen.

Bij een sollicitatie laat de werkgever je, naast het gesprek dat je met hem hebt, allicht een aantal psychologische tests doen. Ook kennistests behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan hij vragen dat je een praktische proef doet. Wat is daar mogelijk?Een werkgever kan je bij een sollicitatie wel degelijk een praktische proef laten doen. Op die manier kan hij je bekwaamheid voor de job testen. Hij moet je hiervoor niet betalen. Toch is niet alles toegelaten. De bedoeling van de proef moet er in bestaan je bekwaamheid te testen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je alleen maar gratis nuttige arbeidsprestaties gaat leveren voor het bedrijf. De proef mag ook niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen. Zo gaat het bijvoorbeeld niet op om iemand die solliciteert als secretaris meerdere dagen allerlei briefwisseling te laten uittikken.Als je als sollicitant kosten moet maken voor het doen van de praktische proef, dan kan je vragen dat de werkgever die vergoedt.Gaat de praktische proef te ver, dan kan je argumenteren dat er in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst ontstond en dat de werkgever je voor de arbeidsprestatie moet betalen. Je kan dan eventueel zelfs een opzegvergoeding van hem vragen.