U maakt het beste een zorgvolmacht op. Via zo'n volmacht geeft u aan een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld uw partner of een van uw kinderen, een volmacht om uw vermogen te beheren als u later onbekwaam zou worden door een ongeval, dementie of een andere ziekte.
...