Het systeem bestaat al in Frankrijk. Daar is het mogelijk om in zeer welbepaalde gevallen verlof door te geven aan een collega.

Voor de MR zou dat enkel mogelijk zijn voor een collega met een kind onder de 21 jaar dat ernstig ziek of gehandicapt is of een zwaar ongeval heeft gehad. Het cdH ziet nog bijkomende gevallen mogelijk, zoals het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner, of voor de palliatieve zorgen van een naaste. Dat schrijft Le Soir.

De vakbonden zijn geen voorstander en vinden dat het de rol is van de sociale zekerheid om in dergelijke gevallen tussenbeide te komen.

Werkbaar werk

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft op het voorstel gereageerd. "Vandaag bestaan er reeds verschillende redenen voor het opnemen van een verlof. Hier lopen momenteel verschillende parlementaire initiatieven naast elkaar. Er dient vooraf een inventarisatie van de diverse verloven plaats te vinden: rouwverlof, mantelzorg, pleegzorg, adoptie, ouderschapsverlof, palliatief verlof en geboorteverlof. We dienen voorts na te gaan wat mogelijk of wenselijk is om uit te breiden, rekening houdend met de budgettaire ruimte", zegt Peeters.

In 2014 bevonden 394.800 werknemers in België zich in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof en werkten dus niet voltijds. Het blijkt vooral nog een vrouwenzaak (67,6 procent van de onderbrekers) te zijn. Vooral de vermindering van de prestaties met een vijfde kende een sterke groei sinds 2002 (het aantal personen vervijfvoudigde ongeveer tussen 2002 en 2014). De Kamercommissie Sociale Zaken zal op het vlak van verloven een verdere uitwerking op zich nemen en prioriteiten stellen, zegt de minister.

"Ik zal dit ook onderzoeken in het kader van de discussies over werkbaar werk", besluit Peeters. (Belga/NS)

Het systeem bestaat al in Frankrijk. Daar is het mogelijk om in zeer welbepaalde gevallen verlof door te geven aan een collega. Voor de MR zou dat enkel mogelijk zijn voor een collega met een kind onder de 21 jaar dat ernstig ziek of gehandicapt is of een zwaar ongeval heeft gehad. Het cdH ziet nog bijkomende gevallen mogelijk, zoals het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner, of voor de palliatieve zorgen van een naaste. Dat schrijft Le Soir. De vakbonden zijn geen voorstander en vinden dat het de rol is van de sociale zekerheid om in dergelijke gevallen tussenbeide te komen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft op het voorstel gereageerd. "Vandaag bestaan er reeds verschillende redenen voor het opnemen van een verlof. Hier lopen momenteel verschillende parlementaire initiatieven naast elkaar. Er dient vooraf een inventarisatie van de diverse verloven plaats te vinden: rouwverlof, mantelzorg, pleegzorg, adoptie, ouderschapsverlof, palliatief verlof en geboorteverlof. We dienen voorts na te gaan wat mogelijk of wenselijk is om uit te breiden, rekening houdend met de budgettaire ruimte", zegt Peeters. In 2014 bevonden 394.800 werknemers in België zich in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof en werkten dus niet voltijds. Het blijkt vooral nog een vrouwenzaak (67,6 procent van de onderbrekers) te zijn. Vooral de vermindering van de prestaties met een vijfde kende een sterke groei sinds 2002 (het aantal personen vervijfvoudigde ongeveer tussen 2002 en 2014). De Kamercommissie Sociale Zaken zal op het vlak van verloven een verdere uitwerking op zich nemen en prioriteiten stellen, zegt de minister. "Ik zal dit ook onderzoeken in het kader van de discussies over werkbaar werk", besluit Peeters. (Belga/NS)