De populaire bankgift

Bij een bankgift schrijft de schenker geld of effecten over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde. Zowel voor de fiscus als burgerrechtelijk gezien is die bankgift 100 procent sluitend als het correct gebeurt. Er is dan geen schenkbelasting verschuldigd en de erfgenamen ...

Bij een bankgift schrijft de schenker geld of effecten over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde. Zowel voor de fiscus als burgerrechtelijk gezien is die bankgift 100 procent sluitend als het correct gebeurt. Er is dan geen schenkbelasting verschuldigd en de erfgenamen zullen later evenmin erfbelasting moeten betalen als de schenker na de schenking nog drie jaar blijft leven.Om een bewijs te hebben van deze bankgift zal men in de praktijk werken met 2 aangetekende brieven of een bewijsdocument ondertekend door de schenker en de begiftigde. Maar kan je in het bewijsdocument ook zetten dat je een volmacht hebt op de rekening waarop je stortte, zodat je toch nog aan het geld komt in uiterste nood?Gewoon al om zuiver praktische redenen raden we dit af. Want het is niet omdat in het bewijsdocument van de bankgift staat dat je een volmacht hebt op rekening X, dat de bank daar rekening mee zal houden. Banken werken immers met hun eigen standaard bankvolmachten, dus ze zullen die onderhandse volmacht niet uitvoeren. Maar ook juridisch is dit af te raden. Een schenking is immers onherroepelijk of anders gezegd "geven is gegeven". Doorgaans wordt aangenomen dat deze techniek strijdig is met de onherroepelijkheid van de een schenking, want de ouders kunnen het geld op elk moment terugnemen. En dan is er ook nog het praktisch probleem dat het kind de volmacht op zijn rekening onmiddellijk kan intrekken.