Bij het overlijden van een van beide ouders, oefent de overblijvende ouder het ouderlijke gezag uit over de kinderen, zolang die minderjarig zijn. Dat is ook het geval wanneer de ouders uit elkaar gegaan zijn. Zo kan je ex-echtgenoot of -partner het beheer en het ouderlijke genotsrecht over de goederen van het kind uitoefenen.
...