Bij het overlijden van een van beide ouders, oefent de overblijvende ouder het ouderlijke gezag uit over de kinderen, zolang die minderjarig zijn. Dat is ook het geval wanneer de ouders uit elkaar gegaan zijn. Zo kan je ex-echtgenoot of -partner het beheer en het ouderlijke genotsrecht over de goederen van het kind uitoefenen.
...

Bij het overlijden van een van beide ouders, oefent de overblijvende ouder het ouderlijke gezag uit over de kinderen, zolang die minderjarig zijn. Dat is ook het geval wanneer de ouders uit elkaar gegaan zijn. Zo kan je ex-echtgenoot of -partner het beheer en het ouderlijke genotsrecht over de goederen van het kind uitoefenen.Concreet betekent dat dat je ex met je kinderen in je huis kan komen wonen of dat huis kan verhuren, de inkomsten uit je beleggingsportefeuille ontvangt, enzovoort. Je ex krijgt dus een zeer grote invloed over je vermogen tot je kinderen meerderjarig zijn.Wie dat niet wil, kan een testament opstellen dat de ex-partner en ouder van de minderjarige kinderen het wettelijke vruchtgenot op de geërfde goederen ontneemt. De wet voorziet uitdrukkelijk in die mogelijkheid.Voorts bepaal je het best ook hoe de opbrengsten (bijvoorbeeld de huur, de intresten, de dividenden) gebruikt moeten worden (bijvoorbeeld voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen) en hoe de afrekening van de inkomsten en de uitgaven moet gebeuren.Er is nog een eenvoudiger oplossing, die in de praktijk ook efficiënter blijkt. Je kunt een testament opstellen waarin je bepaalt dat het vruchtgebruik op je woning (of andere goederen) tijdelijk, bijvoorbeeld tot de kinderen achttien jaar zijn, gaat naar een persoon die je vertrouwt. Je kunt dat tijdelijke vruchtgebruik beperken tot je woning, maar ook uitbreiden naar bijvoorbeeld je beleggingen, je vennootschap of andere onroerende goederen. Uiteraard moet je er wel voor zorgen dat je kinderen minimaal hun reservataire deel krijgen. Om fiscale redenen (erfbelasting) kiest je daarvoor het best iemand in rechte lijn, dus bijvoorbeeld een van je ouders (de grootouder van je kinderen).Op die manier ontneem je je ex-partner het genotsrecht op je woning en/of andere zaken die je aanduidt (bijvoorbeeld de aandelen in een bedrijf). Je kinderen krijgen bij je overlijden dan enkel de blote eigendom. Pas als ze meerderjarig zijn, krijgen ze dan automatisch de volle eigendom.