Het belangrijkste voordeel van een testament tegenover een schenking is dat je een testament steeds kan herroepen. Je kan het dus op elk moment veranderen. Daarom is een testament ook een interessant instrument voor successieplanning. Je kan het immers op elk moment bijsturen in functie van een gewijzigde familiale situatie of als de fiscaliteit weer eens verandert.

Laatste testament telt!

Het principe is eenvoudig: een recenter testament vervangt steeds een ouder testament. Het meest recente testament geldt dus. Het speelt hierbij geen enkele rol dat het oude testament een notarieel testament was en het recentere een eigenhandig testament is. Het volstaat dus dat er een eigenhandig testament wordt opgemaakt dat het notarieel testament herroept. Deze herroeping kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Gebruik hiervoor ons model.

Hoe concreet te werk gaan?

Opdat een onderhands testament rechtsgeldig zou zijn, is het volgens artikel 970 Burgerlijk Wetboek noodzakelijk, maar voldoende dat er aan drie voorwaarden voldaan is. Het moet namelijk (1) handgeschreven, (2) gedagtekend en (3) ondertekend zijn.

Een onderhands testament is dus aan weinig formaliteiten onderworpen. Je kan het testament op om het even welk papier schrijven. Let er wel op dat het eigenhandig geschreven is. Een testament dat op een pc getypt werd, is dus niets waard.

Het belangrijkste voordeel van een testament tegenover een schenking is dat je een testament steeds kan herroepen. Je kan het dus op elk moment veranderen. Daarom is een testament ook een interessant instrument voor successieplanning. Je kan het immers op elk moment bijsturen in functie van een gewijzigde familiale situatie of als de fiscaliteit weer eens verandert.Het principe is eenvoudig: een recenter testament vervangt steeds een ouder testament. Het meest recente testament geldt dus. Het speelt hierbij geen enkele rol dat het oude testament een notarieel testament was en het recentere een eigenhandig testament is. Het volstaat dus dat er een eigenhandig testament wordt opgemaakt dat het notarieel testament herroept. Deze herroeping kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Gebruik hiervoor ons model. Opdat een onderhands testament rechtsgeldig zou zijn, is het volgens artikel 970 Burgerlijk Wetboek noodzakelijk, maar voldoende dat er aan drie voorwaarden voldaan is. Het moet namelijk (1) handgeschreven, (2) gedagtekend en (3) ondertekend zijn.Een onderhands testament is dus aan weinig formaliteiten onderworpen. Je kan het testament op om het even welk papier schrijven. Let er wel op dat het eigenhandig geschreven is. Een testament dat op een pc getypt werd, is dus niets waard.