Als werknemer kan je de arbeidsovereenkomst met je werkgever niet zomaar van de ene dag op de andere stopzetten. Je moet een opzegtermijn naleven en de opzeg op een correcte manier ter kennis brengen van je werkgever. Hoe ga je te werk?

Kijk de opzegtermijn na

Ga vooreerst na welke opzegtermijn je moet naleven. Die hangt o.a. af van hoe lang je al in dienst bent, of je arbeider of bediende was en het loon dat je verdiende. De juiste termijn kan je bijvoorbeeld berekenen via deze site of de site van het ACV.

Maak een brief op

Je moet de opzeg via een brief geven. Het volstaat niet dat mondeling te doen. In de brief moet je je naam en adres vermelden en de naam en het adres van je werkgever. Dateer de brief en geef er in aan dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen door het geven van een opzeg. Vermeld ook de duur van de opzegtermijn en wanneer die juist ingaat. Onderteken tenslotte de brief. De brief moet ook in de juiste taal zijn. Een model van ontslagbrief vind je hier.

De opzeggingstermijn begint ten vroegste te lopen de maandag volgend op de week waarin je de opzegging ter kennis bracht van je werkgever.

Bezorg de brief op een correcte manier

Je kan je opzegbrief op drie manieren bezorgen aan je werkgever. Je kan hem aangetekend opsturen of via een deurwaarder laten bezorgen. De eenvoudigste werkwijze bestaat er echter in de brief gewoon af te geven aan je werkgever en een dubbel daarvan voor ontvangst te laten tekenen. Een opzeg die je geeft via mail, SMS of gewone brief is niet geldig. Verzend je de brief aangetekend dan heeft hij maar uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.

Als werknemer kan je de arbeidsovereenkomst met je werkgever niet zomaar van de ene dag op de andere stopzetten. Je moet een opzegtermijn naleven en de opzeg op een correcte manier ter kennis brengen van je werkgever. Hoe ga je te werk?Ga vooreerst na welke opzegtermijn je moet naleven. Die hangt o.a. af van hoe lang je al in dienst bent, of je arbeider of bediende was en het loon dat je verdiende. De juiste termijn kan je bijvoorbeeld berekenen via deze site of de site van het ACV. Je moet de opzeg via een brief geven. Het volstaat niet dat mondeling te doen. In de brief moet je je naam en adres vermelden en de naam en het adres van je werkgever. Dateer de brief en geef er in aan dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen door het geven van een opzeg. Vermeld ook de duur van de opzegtermijn en wanneer die juist ingaat. Onderteken tenslotte de brief. De brief moet ook in de juiste taal zijn. Een model van ontslagbrief vind je hier. De opzeggingstermijn begint ten vroegste te lopen de maandag volgend op de week waarin je de opzegging ter kennis bracht van je werkgever. Je kan je opzegbrief op drie manieren bezorgen aan je werkgever. Je kan hem aangetekend opsturen of via een deurwaarder laten bezorgen. De eenvoudigste werkwijze bestaat er echter in de brief gewoon af te geven aan je werkgever en een dubbel daarvan voor ontvangst te laten tekenen. Een opzeg die je geeft via mail, SMS of gewone brief is niet geldig. Verzend je de brief aangetekend dan heeft hij maar uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.