Wie per ongeluk een briefje van 100 euro beschadigt, hoeft niet meteen te vrezen dat het biljet niets meer waard is. Onder bepaalde voorwaarden kan je beschadigde eurobiljetten en -munten kosteloos omwisselen bij de Nationale Bank in Brussel en in de vestigingen in Hasselt, Kortrijk, Luik en Bergen.

Om te beginnen moet de helft van het briefje nog intact zijn. Als het briefje voor meer dan de helft beschadigd is moet je kunnen aantonen dat de ontbrekende stukken zijn vernietigd. Dat leert het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB wisselt, voor rekening van de schatkist, eveneens beschadigde euromuntstukken om. Ze stort de waarde op je rekening. Dat geldt soms ook voor briefjes.

Al zijn de centrale banken soms streng van oordeel. In China weigerde de PBOC (de centale van bank China) in 2015 het beschadigd geld van een vrouw te wisselen nadat zij 20.000 dollar per ongeluk had verbrand. Haar man had namelijk het geld onder het fornuis verstopt. "Het geld was te veel beschadigd", oordeelde de bank.

Antidiefstalapparatuur

Voor geld dat per ongeluk door antidiefstalapparatuur werd beschadigd, rekent de Nationale Bank een vergoeding aan vanaf 100 biljetten. In dat geval moet je 10 cent per beschadigd biljet betalen. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je de wettige eigenaar bent. In een twijfelgeval mag de kassier je identiteitskaart vragen. Voorts stelt hij of zij een schriftelijke verklaring op van onder meer de oorzaken van de beschadiging en de kenmerken van het apparatuur.

Opzettelijke beschadiging

De Nationale Bank mag weigeren het geld te vervangen wanneer ze vermoedt dat je het geld bewust hebt beschadigd. De bankier geeft je in zo'n geval een ontvangstbewijs en overhandigt het beschadigde geld aan de bevoegde autoriteiten. Het opzettelijk vernietigen van geld is een strafbaar feit.

Soms wordt er een uitzondering gemaakt. Vorige maand oordeelde een rechtbank in Duitsland dat de Duitse Bundesbank 18.500 euro aan 89-jarige vrouw moest betalen nadat zij dat bedrag aan briefjes opzettelijk had verscheurd. Volgens haar advocaat is de vrouw verward en niet in staat om heldere beslissingen te nemen. "Ze was dus niet verantwoordelijk voor haar daden", klonk het.

Bovendien worden biljetten waarop kleine aantekeningen staan, zoals cijfers of korte zinnen, niet beschouwd als moedwillig beschadigd geld.

Wie per ongeluk een briefje van 100 euro beschadigt, hoeft niet meteen te vrezen dat het biljet niets meer waard is. Onder bepaalde voorwaarden kan je beschadigde eurobiljetten en -munten kosteloos omwisselen bij de Nationale Bank in Brussel en in de vestigingen in Hasselt, Kortrijk, Luik en Bergen. Om te beginnen moet de helft van het briefje nog intact zijn. Als het briefje voor meer dan de helft beschadigd is moet je kunnen aantonen dat de ontbrekende stukken zijn vernietigd. Dat leert het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB wisselt, voor rekening van de schatkist, eveneens beschadigde euromuntstukken om. Ze stort de waarde op je rekening. Dat geldt soms ook voor briefjes. Voor geld dat per ongeluk door antidiefstalapparatuur werd beschadigd, rekent de Nationale Bank een vergoeding aan vanaf 100 biljetten. In dat geval moet je 10 cent per beschadigd biljet betalen. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je de wettige eigenaar bent. In een twijfelgeval mag de kassier je identiteitskaart vragen. Voorts stelt hij of zij een schriftelijke verklaring op van onder meer de oorzaken van de beschadiging en de kenmerken van het apparatuur.De Nationale Bank mag weigeren het geld te vervangen wanneer ze vermoedt dat je het geld bewust hebt beschadigd. De bankier geeft je in zo'n geval een ontvangstbewijs en overhandigt het beschadigde geld aan de bevoegde autoriteiten. Het opzettelijk vernietigen van geld is een strafbaar feit. Bovendien worden biljetten waarop kleine aantekeningen staan, zoals cijfers of korte zinnen, niet beschouwd als moedwillig beschadigd geld.