Er gaat een stakingsgolf door België. Waarom die stakingen nodig zijn, is niet voor iedereen duidelijk. Recuperatieverlof krijgen voor niet-gewerkte dagen lijkt onredelijk. Ontkennen dat we allemaal langer moeten werken is naïef. Uiteindelijk zal het stakingsgeweld wel koelen zonder blazen. De vakantie komt eraan.
...