Wat is een keuzebeding?

Een keuzebeding is een clausule in je huwelijkscontract waardoor de langstlevende echtgenoot kan kiezen welke goederen hij zich uit de zogenaamde huwelijksgemeenschap toe-eigent bij het overlijden van zijn partner. Hij kan dat dan doen in functie van zijn noden en behoeften op dat ogenblik. Er moet daarvoor uiteraard wel een gemeenschappelijk vermogen zijn. Dat is het geval wanneer je gehuwd bent onder bijvoorbeeld het wettelijke stelsel.
...