Populaire zorgvolmacht

Vooral de laatste maanden is de zorgvolmacht heel populair geworden en worden er bijna 1.000 zorgvolmachten per maand getekend. Via een zorgvolmacht is het bijvoorbeeld mogelijk dat je als ouder aan je kinderen een volmacht geeft om je vermogen te beheren voor het geval je later onbekwaam wordt door bijvoorbeeld dementie of een andere geestesziekte (wilsonbekwaa...

Vooral de laatste maanden is de zorgvolmacht heel populair geworden en worden er bijna 1.000 zorgvolmachten per maand getekend. Via een zorgvolmacht is het bijvoorbeeld mogelijk dat je als ouder aan je kinderen een volmacht geeft om je vermogen te beheren voor het geval je later onbekwaam wordt door bijvoorbeeld dementie of een andere geestesziekte (wilsonbekwaam). Je geeft zo een zorgvolmacht dus op het moment waarop je nog perfect geestelijk gezond bent, voor het geval je later onbekwaam wordt. Doorgaans wordt een zorgvolmacht dus veiligheidshalve opgemaakt, maar hoopt men ze nooit nodig te hebben. Zowat alle zorgvolmachten worden notarieel opgemaakt, alhoewel in bepaalde situaties dit ook onderhands kan. Ze worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.Het is dus heel belangrijk om vooraf na te gaan welke handelingen je kinderen later via deze zorgvolmacht mogen stellen en welke niet. Op basis van de checklist die we maakten kan je eenvoudig nagaan hoe beperkt of hoe uitgebreid je de volmacht wil maken. Je kan de volmacht bijvoorbeeld beperkt houden tot daden van beheer zoals verhuren, bankverrichtingen, betalen van schulden, enz. Maar de volmacht kan ook heel ruim zijn, waarbij de kinderen bijvoorbeeld je huis mogen verkopen of zelfs je vermogen mogen wegschenken.Denk dus goed na hoe uitgebreid die volmacht moet zijn en teken dus zeker niet zomaar het modelletje dat de notaris je voorschotelt. Een interessante techniek hierbij is dat de zorgvolmacht heel ruim wordt opgesteld, maar dat voor belangrijke beslissingen alle kinderen akkoord moeten zijn of dat er bepaalde grenzen worden ingebouwd. Denken we bijvoorbeeld aan het feit dat kinderen je vermogen mogen wegschenken, maar dat dit beperkt is tot een bepaald bedrag per kalenderjaar of tot bepaalde goederen.