De echtscheidingswetgeving is in 2007 grondig gewijzigd. Er bestaan nog slechts twee vormen van echtscheiding: die door onderlinge toestemming en die door onherstelbare ontwrichting. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming proberen beide partners samen tot een vergelijk te komen. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op een notaris of een erkende bemiddelaar. Daarna wordt de echtscheiding afgehandeld via de familierechtbank. Die gaat na of de regeling geen afbreuk doet aan het belang van de kinderen. Ze bevestigt de echtscheiding, zonder zich over de grond ervan uit te spreken. De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting - in de volksmond de 'vechtscheiding' - verloopt via de familierechtbank, die zelf een vonnis velt over de regelingen die betrekking hebben op de kinderen, de eigendommen en onderhoudsbijdragen.
...