Een deficitaire nalatenschap

Als een nalatenschap deficitair is, en er dus meer schulden dan activa in de nalatenschap zitten, heb je er uiteraard alle belang bij om deze nalatenschap te verwerpen. Want aanvaard je een deficitaire nalatenschap, dan draai je in principe zonder beperking met je eigen vermogen mee op voor de schulden van de overledene. Wie daarentegen de erfenis verwerpt, draait niet op voor deze schulden van de nalatenschap. En uiteraard betaalt wie verwerpt ook geen erfbelasting, want hij erft niets.
...