Bij een echtscheiding moet niet enkel een regeling getroffen worden voor het huis of appartement en voor de inboedel waarvan men eigenaar is. Ook de gelden op zicht- en spaarrekeningen moeten worden verdeeld.

Er is geen huwelijkscontract

De meeste mensen zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten). In dat geval is het een vaak voorkomend misverstand dat de tegoeden op een rekening toekomen aan de titularis daarvan. Dat is lang niet altijd het geval. Alle gelden worden namelijk vermoed gemeenschappelijk te zijn ook al staan ze op een rekening waarvan maar één van de echtgenoten titularis is.

Een echtgenoot die beweert dat de gelden van hem alleen zijn (omdat hij ze bijvoorbeeld al had voor het huwelijk of hij ze door middel van een schenking of erfenis kreeg) moet dat bewijzen.

Scheiding van goederen

Zijn de echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen dan komen de gelden integendeel wel toe aan diegene op wiens naam de rekening staat. Dat betekent meteen dat het belangrijk is om bij een dergelijk stelsel gelden die eigen zijn niet op een gezamenlijke rekening of een rekening op naam van de andere alleen te zetten.

Dadelijk verdelen

Heel wat echtgenoten verdelen hun gemeenschappelijke gelden al op het moment dat ze uiteengaan ook al zijn ze nog niet uit de echt gescheiden. Op zich kan dat. Weet wel dat deze verdeling niet definitief is. Pas na de echtscheiding (of in het kader van de opmaak van de akte echtscheiding door onderlinge toestemming) kan tot de definitieve verdeling worden overgegaan.

Bij een echtscheiding moet niet enkel een regeling getroffen worden voor het huis of appartement en voor de inboedel waarvan men eigenaar is. Ook de gelden op zicht- en spaarrekeningen moeten worden verdeeld.De meeste mensen zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten). In dat geval is het een vaak voorkomend misverstand dat de tegoeden op een rekening toekomen aan de titularis daarvan. Dat is lang niet altijd het geval. Alle gelden worden namelijk vermoed gemeenschappelijk te zijn ook al staan ze op een rekening waarvan maar één van de echtgenoten titularis is. Een echtgenoot die beweert dat de gelden van hem alleen zijn (omdat hij ze bijvoorbeeld al had voor het huwelijk of hij ze door middel van een schenking of erfenis kreeg) moet dat bewijzen.Zijn de echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen dan komen de gelden integendeel wel toe aan diegene op wiens naam de rekening staat. Dat betekent meteen dat het belangrijk is om bij een dergelijk stelsel gelden die eigen zijn niet op een gezamenlijke rekening of een rekening op naam van de andere alleen te zetten.Heel wat echtgenoten verdelen hun gemeenschappelijke gelden al op het moment dat ze uiteengaan ook al zijn ze nog niet uit de echt gescheiden. Op zich kan dat. Weet wel dat deze verdeling niet definitief is. Pas na de echtscheiding (of in het kader van de opmaak van de akte echtscheiding door onderlinge toestemming) kan tot de definitieve verdeling worden overgegaan.