Als u iets ter sprake wilt brengen op de algemene vergadering van mede-eigenaars, dan moet u het eerst op de agenda van de vergadering laten zetten. In het reglement van de mede-eigendom staat een periode vermeld, waarin de algemene verga...

Als u iets ter sprake wilt brengen op de algemene vergadering van mede-eigenaars, dan moet u het eerst op de agenda van de vergadering laten zetten. In het reglement van de mede-eigendom staat een periode vermeld, waarin de algemene vergadering moet plaatsvinden. De mede-eigenaars moeten op zijn minst drie weken voor de eerste dag van die periode de syndicus laten weten dat ze een punt op de agenda willen brengen. De syndicus moet vervolgens het agendapunt vermelden op de dagorde, die samen met de oproeping voor de vergadering verstuurd wordt. Er kan niet beslist worden over een wijziging aan het reglement van inwendige orde op het moment dat de varia aan bod komen. Houdt de algemene vergadering zich niet aan die regels, dan kan elkeen van de mede-eigenaars naar de vrederechter stappen om daar de beslissing aan te vechten. U moet elke wijziging waarover de mede-eigenaars een beslissing moeten nemen, op de agenda van de vergadering laten zetten. Er is één uitzondering. Wanneer alle mede-eigenaars op de vergadering aanwezig zijn en alle mede-eigenaars ook akkoord gaan om het niet op de agenda vermelde onderwerp te behandelen, dan kan er wel een beslissing over worden genomen.