Als u iets ter sprake wilt brengen op de algemene vergadering van mede-eigenaars, dan moet u het eerst op de agenda van de vergadering laten zetten. In het reglement van de mede-eigendom staat een periode vermeld, waarin de algemene verga...