Welke keuze bij een overlijden?

Wanneer iemand overlijdt, bestaat zijn nalatenschap uit activa (spaargeld, zijn appartement) en passiva (schulden). De erfgenamen hebben dan de keuze tussen de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Als het duidelijk is dat er meer schulden zijn dan activa, heb je er alle belang bij de nalatenschap te verwerpen. Want als je een dergelijke nalatenschap toch zou aanvaarden, dan draai je in principe zonder beperking mee op met je eigen vermogen voor de schulden van de overledene. Wie een erfenis verwerpt, betaalt vanzelfsprekend ook geen successierechten.

In geval van twijfel

Is alles niet onmiddellijk duidelijk, dan kunnen de erfgenamen de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan eerst een inventaris opgemaakt van alles wat de overledene nalaat om te zien of er niet meer schulden dan activa zijn, om te vermijden dat de erfgenamen moeten opdraaien voor zijn schulden. Het nadeel is wel dat deze procedure soms jaren kan duren.

Bij de notaris om de hoek?

Vroeger moest je voor een verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de overledene woonde. Dat was soms heel vervelend als je bijvoorbeeld in Oostende woont en je overleden tante in Hasselt. Sinds 29 mei 2014 kan je dat echter ook doen bij gelijk welke notaris, die dan de nodige documenten doorstuurt naar de griffie van de rechtbank.

Wanneer iemand overlijdt, bestaat zijn nalatenschap uit activa (spaargeld, zijn appartement) en passiva (schulden). De erfgenamen hebben dan de keuze tussen de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Als het duidelijk is dat er meer schulden zijn dan activa, heb je er alle belang bij de nalatenschap te verwerpen. Want als je een dergelijke nalatenschap toch zou aanvaarden, dan draai je in principe zonder beperking mee op met je eigen vermogen voor de schulden van de overledene. Wie een erfenis verwerpt, betaalt vanzelfsprekend ook geen successierechten.Is alles niet onmiddellijk duidelijk, dan kunnen de erfgenamen de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan eerst een inventaris opgemaakt van alles wat de overledene nalaat om te zien of er niet meer schulden dan activa zijn, om te vermijden dat de erfgenamen moeten opdraaien voor zijn schulden. Het nadeel is wel dat deze procedure soms jaren kan duren. Vroeger moest je voor een verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de overledene woonde. Dat was soms heel vervelend als je bijvoorbeeld in Oostende woont en je overleden tante in Hasselt. Sinds 29 mei 2014 kan je dat echter ook doen bij gelijk welke notaris, die dan de nodige documenten doorstuurt naar de griffie van de rechtbank.