1. Aandelenopties of warrants

Wanneer je als werknemer een bonus of commissie van je werkgever krijgt, dan hou je amper 40 procent van het brutobedrag over. Door zo'n variabel loon om te zetten in aandelenopties of warrants, wordt het nettobedrag opgetrokken tot zo'n 60 procent. Op een brutobedrag van 2.500 euro hou je op die manier ongeveer 500 euro extra over.
...

Wanneer je als werknemer een bonus of commissie van je werkgever krijgt, dan hou je amper 40 procent van het brutobedrag over. Door zo'n variabel loon om te zetten in aandelenopties of warrants, wordt het nettobedrag opgetrokken tot zo'n 60 procent. Op een brutobedrag van 2.500 euro hou je op die manier ongeveer 500 euro extra over.Aandelenopties of warrants zijn bovendien vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Ze vormen ook een aftrekbare beroepskost voor je werkgever.Nogal wat werkgevers kennen aan hun werknemers een huwelijks- of geboortepremie toe. Ook geschenken voor Sinterklaas en Nieuwjaar zijn populair. 'Logisch, want ze zijn meestal niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen', zegt Els Vanderhaegen, legal manager bij Securex. 'Bovendien zijn ze vrijgesteld van bedrijfsbelastingen.''De maximumbedragen verschillen naargelang de gelegenheid. Weet dat er naast de vaak voorkomende premies voor bijvoorbeeld huwelijken en geboortes ook 'vergeten geschenken' bestaan. Denk aan anciënniteitspremies en premies voor pensionering.' Ook sport-, film- en cultuurcheques vallen overigens onder deze categorie.Voor werknemers met kinderen is de extralegale kinderbijslag een mogelijke optie. Het betreft een aanvulling op de wettelijke kinderbijslag van maximaal 50 euro per maand en per kind. De bedragen kunnen vrij van RSZ toegekend worden. Op dit voordeel van alle aard zijn echter wel bedrijfsvoorheffing en belastingen verschuldigd.Stel je voor: je werkt in een garage, waardoor je een auto met een flinke korting kan aankopen. Of als medewerker in een meubelwinkel krijg je je droomsalon voor een prijsje mee naar huis. Dit is geen fictie: werkgevers bieden hun werknemers soms de mogelijkheid om hun producten aan voordelige voorwaarden te kopen.'Deze korting op huisproducten is eveneens een extralegaal voordeel dat - mits naleving van de voorwaarden - vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen', weet Els Vanderhaegen van Securex. 'Kortom: een interessante en vaak over het hoofd geziene vorm van alternatieve verloning.'Sommige werkgevers laten hun personeel ook zelf kiezen binnen een waaier aan vooropgestelde extralegale voordelen. Dat kan via een zogenaamd cafetariaplan. Els Vanderhaegen: 'Binnen zo'n flexibel verloningspakket kan je er als werknemer de voordelen uitpikken die het beste aansluiten bij jouw actuele noden. Anderzijds behoudt de werkgever op elk moment de controle over het menu.'