Wie een schenking via een bankgift (overschrijving) doet, kan die registeren op het registratiekantoor en daarop schenkbelasting betalen. Maar dat niet verplicht. In de praktijk worden de meeste bankgiften niet geregistreerd. Wel moet de schenker dan nog drie jaar in leven blijven, anders betalen de erfgenamen toch nog erfbelasting op de bankgift.
...

Wie een schenking via een bankgift (overschrijving) doet, kan die registeren op het registratiekantoor en daarop schenkbelasting betalen. Maar dat niet verplicht. In de praktijk worden de meeste bankgiften niet geregistreerd. Wel moet de schenker dan nog drie jaar in leven blijven, anders betalen de erfgenamen toch nog erfbelasting op de bankgift.In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het over een bankgift tussen ouders en kinderen, waarbij de ouders samen schenken vanuit de huwelijksgemeenschap of een onverdeeldheid (bij scheiding van goederen). Van die bankgift wordt een bewijsdocument opgemaakt tussen de ouders en het kind via twee aangetekende brieven of een onderhands bewijsdocument. Als een van de ouders plots overlijdt binnen de drie jaar, willen de kinderen het bewijs van de bankgift vaak nog vlug registeren. Maar is dat wel nuttig en hoe ga je het best te werk?Stel dat vader en moeder een jaar geleden een bankgift van 100.000 euro deden aan hun dochter en vader plots overlijdt. Er werd een bewijsdocument opgemaakt, maar de bankgift werd niet geregistreerd. Aangezien de drie jaren niet verstreken zijn, zal die bankgift in de aangifte nalatenschap moeten worden opgenomen. De bankgift zal voor de helft (het deel van de vader) worden belast in de erfbelasting. Nog vlug het bewijsdocument registeren na het overlijden van vader, zodat vaders helft niet belast zou worden heeft geen zin. Daarvoor is het te laat. Maar er is meer.Wat als de dochter het bewijsdocument van de bankgift van 100.000 euro toch wil registeren voor het deel van de moeder. Als de moeder dan binnen de drie jaar na de bankgift overlijdt, moeten tenminste op haar deel van 50.000 euro geen erfbelasting meer worden betaald. In de praktijk zal dat een probleem zijn, omdat het registratiekantoor 'alles of niets' moet registreren tegen 3 procent schenkbelasting (3,3% in Wallonië). Een 'stukje' van het bewijsdocument registeren (moeders deel van 50.000 euro) zal dus niet lukken. Schenkbelasting betalen op het volledige bedrag van 100.000 euro, is in deze situatie een te dure oplossing.Een mogelijke oplossing in deze situatie is dat moeder en dochter in ons voorbeeld een nieuw bewijsdocument opmaken van de bankgift, waarbij bepaald wordt dat moeder 50.000 euro (de helft van de gemeenschap) schonk aan haar dochter. Er zullen dan slecht schenkbelasting moeten betaald worden op 50.000 euro in plaats van op 100.000 euro als het bewijsdocument ter registratie wordt aangeboden.