Het aantal langdurig zieken - mensen die langer dan één jaar afwezig zijn van hun werk - is opgelopen tot 380.000. Dat is de helft meer dan tien jaar geleden. De kosten van de ziekte-uitkeringen overschrijden nu die van de werkloosheidsvergoedingen. Daar wil de federale regering iets aan doen. Sinds 1 december 2016 is een koninklijk besluit van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) van kracht, dat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers moet versnellen via een traject op maat. De werknemer, de adviserende arts van het ziekenfonds of de werkgever kan zo'n traject opstarten.
...