De stroomonderbreking, waarbij de elektriciteitstoevoer in 500 straten uitviel en 23.400 klanten getroffen werden, deed zich voor op 14 september. Het incident vond plaats in het transformatorenstation aan de Nieuwevaart in Gent en door de hevige rookontwikkeling konden technici zich lange tijd niet in de cabine begeven. Nadat het transformatorenstation weer veilig was verklaard, begon Eandis wijk per wijk opnieuw van spanning te voorzien. Kort na 20 uur hadden alle getroffen klanten opnieuw stroom.

Alle gebruikers die aangesloten zijn op het distributienet, kunnen bij een stroomonderbreking van meer dan 4 uur een vergoeding voor geleden ongemak aanvragen. De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur, maar de vergoedingsplicht geldt niet bij een noodsituatie of overmacht. De klanten hadden tot midden oktober de tijd om een vergoeding, die kon oplopen tot 75 euro, te vragen.

Eandis heeft uiteindelijk 7.700 aanvragen gekregen. De claims van bedrijven of andere getroffenen die een schadedossier hebben ingediend om hun werkelijk geleden schade vergoed te zien, worden nog onderzocht.

De stroomonderbreking, waarbij de elektriciteitstoevoer in 500 straten uitviel en 23.400 klanten getroffen werden, deed zich voor op 14 september. Het incident vond plaats in het transformatorenstation aan de Nieuwevaart in Gent en door de hevige rookontwikkeling konden technici zich lange tijd niet in de cabine begeven. Nadat het transformatorenstation weer veilig was verklaard, begon Eandis wijk per wijk opnieuw van spanning te voorzien. Kort na 20 uur hadden alle getroffen klanten opnieuw stroom.Alle gebruikers die aangesloten zijn op het distributienet, kunnen bij een stroomonderbreking van meer dan 4 uur een vergoeding voor geleden ongemak aanvragen. De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur, maar de vergoedingsplicht geldt niet bij een noodsituatie of overmacht. De klanten hadden tot midden oktober de tijd om een vergoeding, die kon oplopen tot 75 euro, te vragen.Eandis heeft uiteindelijk 7.700 aanvragen gekregen. De claims van bedrijven of andere getroffenen die een schadedossier hebben ingediend om hun werkelijk geleden schade vergoed te zien, worden nog onderzocht.