Je buur laat zijn tuin totaal verwilderen. Het onkruid staat een meter hoog. Dit is niet enkel storend voor het uitzicht van de buurt. Het bemoeilijkt ook het onderhoud van je eigen tuin waar massaal onkruid in terecht komt. Wat kan je doen?

Neem contact

In heel wat gevallen kan een gesprek met je buur al veel oplossen. Probeer hem te overtuigen om zijn tuin proper te houden en wijs hem op de gevolgen voor jouw tuin.

Wijs op de wettelijke voorschriften

Wil je buur niet zomaar meedenken in de richting van een oplossing, dan kan je proberen hem met een aantal juridische argumenten te overtuigen. Zo bestaan er wettelijke voorschriften over de afstand van bomen en planten en overhangende takken. Zijn die niet toepasselijk dan kan je eventueel nog wijzen op het feit dat je buur je een overdreven burenhinder veroorzaakt.

Binnen de gemeente waar je woonachtig bent kunnen er ook gemeentelijke reglementen bestaan waartegen je buur zondigt. Informeer bij de gemeente. Staan er distels in de tuin van je buur dan kan je hem er op wijzen dat de wet hem verplicht ze te bestrijden.

Kan je hem met deze argumenten tijdens een persoonlijk gesprek niet overtuigen, stuur dan een aangetekende brief.

Stap naar de vrederechter

Helpt ook dat niet, dan kan je naar de vrederechter stappen. Je kan daar een verzoening starten of een echte procedure. Hou er rekening mee dat je lang niet altijd gelijk zal krijgen. Als de hinder niet overmatig is en er bestaat geen gemeentelijk reglement waartegen je buur zondigt, riskeer je aan het kortste eind te trekken.

Je buur laat zijn tuin totaal verwilderen. Het onkruid staat een meter hoog. Dit is niet enkel storend voor het uitzicht van de buurt. Het bemoeilijkt ook het onderhoud van je eigen tuin waar massaal onkruid in terecht komt. Wat kan je doen?In heel wat gevallen kan een gesprek met je buur al veel oplossen. Probeer hem te overtuigen om zijn tuin proper te houden en wijs hem op de gevolgen voor jouw tuin. Wil je buur niet zomaar meedenken in de richting van een oplossing, dan kan je proberen hem met een aantal juridische argumenten te overtuigen. Zo bestaan er wettelijke voorschriften over de afstand van bomen en planten en overhangende takken. Zijn die niet toepasselijk dan kan je eventueel nog wijzen op het feit dat je buur je een overdreven burenhinder veroorzaakt.Binnen de gemeente waar je woonachtig bent kunnen er ook gemeentelijke reglementen bestaan waartegen je buur zondigt. Informeer bij de gemeente. Staan er distels in de tuin van je buur dan kan je hem er op wijzen dat de wet hem verplicht ze te bestrijden.Kan je hem met deze argumenten tijdens een persoonlijk gesprek niet overtuigen, stuur dan een aangetekende brief.Helpt ook dat niet, dan kan je naar de vrederechter stappen. Je kan daar een verzoening starten of een echte procedure. Hou er rekening mee dat je lang niet altijd gelijk zal krijgen. Als de hinder niet overmatig is en er bestaat geen gemeentelijk reglement waartegen je buur zondigt, riskeer je aan het kortste eind te trekken.