Je buur heeft de kwalijke gewoonte om zijn muziek steevast te luid te zetten waardoor heel de buurt wel verplicht wordt ervan 'mee te genieten'. Hoe kan je in dat geval reageren?

Een gesprek kan wonderen doen.

Ga in eerste instantie even langs bij je buur. Laat hem weten dat zijn muziek stoort en vraag hem deze stiller te zetten. Als meerdere buren er last van hebben kan je eventueel ook samen langs gaan. In groep sta je vaak sterker om je buur tot rede te brengen. Vaak zal het probleem dan opgelost zijn. Je buur wist misschien niet eens dat hij jullie stoorde.

Je buur is hardleers

Helpt een gesprek niet, weet dan dat je een aantal juridische argumenten hebt om je buur alsnog op betere gedachten te brengen. Er kan nu eenmaal een gemeentelijk reglement bestaan dat de lawaaihinder verbiedt.

Bovendien kan er sprake zijn van overmatige burenhinder of (als de hinder in de late uurtjes plaatsheeft) van nachtlawaai. Je kan eventueel een aangetekende brief sturen aan je buur waarin je hem aanmaant alsnog 'stiller' te zijn en wijst op die argumenten.

Politie of rechtbank

Je kan bij blijvende zware overlast eventueel een verzoeningsprocedure starten bij de vrederechter. Helpt ook dat niet, overweeg dan een echte procedure. Je zal dan wel het bewijs moeten leveren van je beweringen. Hiervoor kan je eventueel een PV gebruiken van de politie of van een gerechtsdeurwaarder die je erbij roept.

Andere bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld een opname met een camera, een getuigenverklaring van je buren en diens meer. Je kan ook naar de politie of gemeente bellen. Die kan ter plaatse gaan. Je buur riskeert een (gas)boete. De politie kan meteen ook een PV opstellen.

Je buur heeft de kwalijke gewoonte om zijn muziek steevast te luid te zetten waardoor heel de buurt wel verplicht wordt ervan 'mee te genieten'. Hoe kan je in dat geval reageren?Ga in eerste instantie even langs bij je buur. Laat hem weten dat zijn muziek stoort en vraag hem deze stiller te zetten. Als meerdere buren er last van hebben kan je eventueel ook samen langs gaan. In groep sta je vaak sterker om je buur tot rede te brengen. Vaak zal het probleem dan opgelost zijn. Je buur wist misschien niet eens dat hij jullie stoorde.Helpt een gesprek niet, weet dan dat je een aantal juridische argumenten hebt om je buur alsnog op betere gedachten te brengen. Er kan nu eenmaal een gemeentelijk reglement bestaan dat de lawaaihinder verbiedt. Bovendien kan er sprake zijn van overmatige burenhinder of (als de hinder in de late uurtjes plaatsheeft) van nachtlawaai. Je kan eventueel een aangetekende brief sturen aan je buur waarin je hem aanmaant alsnog 'stiller' te zijn en wijst op die argumenten.Je kan bij blijvende zware overlast eventueel een verzoeningsprocedure starten bij de vrederechter. Helpt ook dat niet, overweeg dan een echte procedure. Je zal dan wel het bewijs moeten leveren van je beweringen. Hiervoor kan je eventueel een PV gebruiken van de politie of van een gerechtsdeurwaarder die je erbij roept. Andere bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld een opname met een camera, een getuigenverklaring van je buren en diens meer. Je kan ook naar de politie of gemeente bellen. Die kan ter plaatse gaan. Je buur riskeert een (gas)boete. De politie kan meteen ook een PV opstellen.