Als je meerdere sollicitaties hebt lopen kan het wel eens gebeuren dat je uiteindelijk bij verschillende werkgevers mag beginnen. Tekende je al een arbeidscontract en wil je toch bij een andere werkgever aan de slag, dan kan je op drie manieren te werk gaan.

Onderhandel

Vooreerst kan je open kaart spelen met de werkgever waar je al een contract ondertekende. Wijs hem erop dat je liever op de andere plaats gaat werken. De kans is groot dat de werkgever je ook laat gaan. Hij weet nu eenmaal dat je anders toch vrij snel een einde zal maken aan de arbeidsovereenkomst. Het heeft voor hem dan ook weinig zin dat je maar heel eventjes bij hem zal komen werken.

Is de werkgever het eens dat je elders gaat werken, maak dan in onderling akkoord een einde aan de arbeidsovereenkomst. Zet die overeenkomst ook op papier.

Geef een opzeg

Laat je werkgever je niet gaan, dan kan je de arbeidsovereenkomst beëindigen door het geven van een opzeg. De opzegtermijn die je daarbij moet naleven bedraagt gedurende de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst amper één week. Deze opzegtermijn neemt een aanvang de maandag volgend op de week waarin de opzegtermijn betekend werd.

Verbreek de overeenkomst

Kan je het verstrijken van de opzegtermijn niet afwachten, dan kan je ook gewoon de arbeidsovereenkomst verbreken. Je werkgever kan dan van jou een verbrekingsvergoeding vragen.

Als je meerdere sollicitaties hebt lopen kan het wel eens gebeuren dat je uiteindelijk bij verschillende werkgevers mag beginnen. Tekende je al een arbeidscontract en wil je toch bij een andere werkgever aan de slag, dan kan je op drie manieren te werk gaan.Vooreerst kan je open kaart spelen met de werkgever waar je al een contract ondertekende. Wijs hem erop dat je liever op de andere plaats gaat werken. De kans is groot dat de werkgever je ook laat gaan. Hij weet nu eenmaal dat je anders toch vrij snel een einde zal maken aan de arbeidsovereenkomst. Het heeft voor hem dan ook weinig zin dat je maar heel eventjes bij hem zal komen werken. Is de werkgever het eens dat je elders gaat werken, maak dan in onderling akkoord een einde aan de arbeidsovereenkomst. Zet die overeenkomst ook op papier.Laat je werkgever je niet gaan, dan kan je de arbeidsovereenkomst beëindigen door het geven van een opzeg. De opzegtermijn die je daarbij moet naleven bedraagt gedurende de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst amper één week. Deze opzegtermijn neemt een aanvang de maandag volgend op de week waarin de opzegtermijn betekend werd.Kan je het verstrijken van de opzegtermijn niet afwachten, dan kan je ook gewoon de arbeidsovereenkomst verbreken. Je werkgever kan dan van jou een verbrekingsvergoeding vragen.