Fabrikanten en invoerders van nieuwe auto's verhogen op geregelde basis de aanbevolen catalogusprijs van hun auto's. Wat gebeurt er als zulke prijsstijging plaatsvindt tussen de bestelling van je auto en de levering daarvan? Kan de verkoper in dat geval vragen dat je bijbetaalt?

De prijs staat vast

Het uitgangspunt is dat je garagist de prijs van je wagen niet zomaar mag verhogen. Hij moet zich houden aan de prijs die hij met je afsprak. Dit geldt zelfs als de catalogusprijs tussen de bestelling en de levering steeg.

Er is een uitzondering

Op die regel bestaat een uitzondering als de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringstermijn 4 maanden overschrijdt. In dat geval mag de verkoper elke wijziging in de aanbevolen catalogusprijs op de overeengekomen prijs doorrekenen. Dit geldt niet zomaar als de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt.

Je kan de koop ontbinden

Wordt de overeengekomen prijs op die manier verhoogd, dan moet de verkoper je daarvan via een aangetekende brief op de hoogte brengen. In dat schrijven moet hij je meedelen dat je het recht hebt de overeenkomst te ontbinden.

Als je dan de overeenkomst wil ontbinden moet je dat doen via een aangetekende brief. Dit moet gebeuren binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Doe je dat, dan moet de verkoper je het eventuele voorschot dat je betaalde terugbetalen. Hij moet dat doen binnen de acht kalenderdagen volgend op de ontvangst van je aangetekend schrijven.

Fabrikanten en invoerders van nieuwe auto's verhogen op geregelde basis de aanbevolen catalogusprijs van hun auto's. Wat gebeurt er als zulke prijsstijging plaatsvindt tussen de bestelling van je auto en de levering daarvan? Kan de verkoper in dat geval vragen dat je bijbetaalt?Het uitgangspunt is dat je garagist de prijs van je wagen niet zomaar mag verhogen. Hij moet zich houden aan de prijs die hij met je afsprak. Dit geldt zelfs als de catalogusprijs tussen de bestelling en de levering steeg.Op die regel bestaat een uitzondering als de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringstermijn 4 maanden overschrijdt. In dat geval mag de verkoper elke wijziging in de aanbevolen catalogusprijs op de overeengekomen prijs doorrekenen. Dit geldt niet zomaar als de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt.Wordt de overeengekomen prijs op die manier verhoogd, dan moet de verkoper je daarvan via een aangetekende brief op de hoogte brengen. In dat schrijven moet hij je meedelen dat je het recht hebt de overeenkomst te ontbinden. Als je dan de overeenkomst wil ontbinden moet je dat doen via een aangetekende brief. Dit moet gebeuren binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Doe je dat, dan moet de verkoper je het eventuele voorschot dat je betaalde terugbetalen. Hij moet dat doen binnen de acht kalenderdagen volgend op de ontvangst van je aangetekend schrijven.