Men zegt wel eens dat een factuur na één jaar verjaart en dat je ze na die termijn niet meer moet betalen. Is dat wel zo?

Meestal tien jaar

De meeste facturen die je krijgt verjaren pas na tien jaar. Dat is bijvoorbeeld zo voor wat betreft de facturen van een aannemer die werken bij je deed. Zakelijke vorderingen die je hebt (denk maar aan eigendomsrechten op een gebouw) verjaren dan weer na dertig jaar. Als je van iemand wil vorderen omdat die een onrechtmatige daad beging, verjaart de vordering in de regel navijf jaar.

Er zijn uitzonderingen

Op deze algemene regel bestaan een ganse reeks uitzonderingen. Zo verjaren vorderingen van een verhuurder tot betaling van achterstallige huur na vijf jaar. Hetzelfde geldt voor facturen van een advocaat. Vragen tot indexaanpassing van een verhuurder verjaren dan weer na één jaar, net als rekeningen van eengerechtsdeurwaarder. Rekeningen van hotels en restaurants verjaren na zes maand.

De termijn kan verlengd worden

Verjaringstermijnen kunnen gestuit worden. Door zo'n stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. De stuiting kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een dagvaarding of een bevel tot betalen. Ook een aangetekende brief van een advocaat of deurwaarder kan onder bepaalde voorwaarden de verjaring stuiten.

Je betaalt toch

Als je een verjaarde schuld toch betaalt, kan je het betaalde bedrag nadien niet meer terugvorderen. Het is dus belangrijk na te zien of er geen verjaring is vooraleer je betaalt.

Men zegt wel eens dat een factuur na één jaar verjaart en dat je ze na die termijn niet meer moet betalen. Is dat wel zo?De meeste facturen die je krijgt verjaren pas na tien jaar. Dat is bijvoorbeeld zo voor wat betreft de facturen van een aannemer die werken bij je deed. Zakelijke vorderingen die je hebt (denk maar aan eigendomsrechten op een gebouw) verjaren dan weer na dertig jaar. Als je van iemand wil vorderen omdat die een onrechtmatige daad beging, verjaart de vordering in de regel navijf jaar.Op deze algemene regel bestaan een ganse reeks uitzonderingen. Zo verjaren vorderingen van een verhuurder tot betaling van achterstallige huur na vijf jaar. Hetzelfde geldt voor facturen van een advocaat. Vragen tot indexaanpassing van een verhuurder verjaren dan weer na één jaar, net als rekeningen van eengerechtsdeurwaarder. Rekeningen van hotels en restaurants verjaren na zes maand.Verjaringstermijnen kunnen gestuit worden. Door zo'n stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. De stuiting kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een dagvaarding of een bevel tot betalen. Ook een aangetekende brief van een advocaat of deurwaarder kan onder bepaalde voorwaarden de verjaring stuiten.Als je een verjaarde schuld toch betaalt, kan je het betaalde bedrag nadien niet meer terugvorderen. Het is dus belangrijk na te zien of er geen verjaring is vooraleer je betaalt.