Na een overlijden moet de zogenoemde massa van de nalatenschap worden samengesteld. Daarin zitten de goederen en de schulden op het moment van het overlijden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met schenkingen aan de wettelijke erfgenamen, behalve als voor een schenking duidelijk is bepaald dat die buiten erfdeel is gebeurd.
...