Het contract

Geld voor een nieuwe iPhone, een festival of een zomerkamp: het zijn goede redenen voor een vakantiejob. Ook de werkervaring die uw kind daarmee opdoet, is niet onbelangrijk voor later. Al vanaf hun vijftiende kunnen jongeren een studentenjob uitoefenen. Een voorwaarde is wel dat ze al de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Is dat niet het geval, dan kunnen ze pas vanaf hun zestiende aan de slag. Ook kinderen die afwisselend leren en werken, kunnen een studentenovereenkomst afsluiten, maar niet bij de werkgever bij wie ze hun stage lopen.
...

Geld voor een nieuwe iPhone, een festival of een zomerkamp: het zijn goede redenen voor een vakantiejob. Ook de werkervaring die uw kind daarmee opdoet, is niet onbelangrijk voor later. Al vanaf hun vijftiende kunnen jongeren een studentenjob uitoefenen. Een voorwaarde is wel dat ze al de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Is dat niet het geval, dan kunnen ze pas vanaf hun zestiende aan de slag. Ook kinderen die afwisselend leren en werken, kunnen een studentenovereenkomst afsluiten, maar niet bij de werkgever bij wie ze hun stage lopen. Voor elke studentenjob moet de werkgever een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de jongere afsluiten. Dat moet uiterlijk gebeuren op de dag dat het kind begint te werken. Merk op dat de overeenkomst bij eenzelfde werkgever betrekking mag hebben op maximaal één jaar. Anders wordt die beschouwd als een gewone arbeidsovereenkomst. In het contract moeten onder meer de begin- en de einddatum van het vakantiewerk vermeld staan, net zoals het loon en het uurrooster. Hoeveel uw kind precies met een studentenjob verdient, is afhankelijk van de functie, de leeftijd en de sector. Goed om weten is dat het brutoloon ongeveer hetzelfde is als het nettoloon. Jongeren mogen 475 uren per jaar werken onder het voordelige statuut van studentenarbeid. Ze betalen een verlaagde socialezekerheidsbijdrage (de zogeheten solidariteitsbijdrage). Die bedraagt slechts 2,71 procent van het brutoloon. Het normale tarief is 13,07 procent. Voor de socialezekerheidsbijdragen maakt het niet uit of uw kind werkt in de zomervakantie, in het academiejaar of allebei. De werkuren mogen vrij worden gekozen, zolang ze maar niet samenvallen met de lessen of andere schoolactiviteiten. Jongeren kunnen ook zonder problemen bij meerdere werkgevers aan de slag gaan. Via Student@work (www.mysocialsecurity.be) kunnen ze makkelijk checken hoeveel uren ze nog overhebben. Dat is belangrijk, want vanaf het 476ste gepresteerde uur wordt 13,07 procent afgehouden van hun brutoloon.Studenten die in de horecasector aan de slag gaan, kunnen kiezen tussen twee voordelige systemen: de gewone studentenjob en de gelegenheidsarbeid in de horeca. Ze kunnen beide regelingen zelfs combineren, maar niet tegelijkertijd. Met andere woorden: uw kind kan de 475 uren met verlaagde socialezekerheidsbijdragen aanvullen met vijftig dagen extra in een café of een restaurant. De ingehouden bijdragen daarvoor worden forfaitair berekend: 47,40 euro per dag ofwel 7,90 euro per uur wanneer er minder dan zes uur per dag werd gewerkt. Het systeem van gelegenheidsarbeid in de horeca is weliswaar minder soepel dan dat van de gewone studentenjobs. Studenten mogen in de horeca enkel een overeenkomst sluiten voor maximaal twee aansluitende dagen. Er moet dus altijd een dag tussen twee tewerkstellingen van twee opeenvolgende dagen zitten. Weet ook dat elke dag waarop uw zoon of dochter werkt in een restaurant of een café als een volledige dag telt, zelfs al presteert hij of zij er maar een paar uur per dag. Voor het kindergeld gelden afzonderlijke regels. Tot 31 augustus van het jaar waarin uw zoon of dochter achttien wordt, blijft de kinderbijslag onaangetast. Daarna gelden bepaalde condities: alleen in juli, augustus en september én op voorwaarde dat uw kind daarna voortstudeert, mag het onbeperkt werken. In de zomermaanden, waarin de meeste vakantiejobs worden uitgevoerd, heeft het aantal gepresteerde uren dus geen enkele invloed op het kindergeld dat de ouders ontvangen. Voor het eerste, tweede en vierde kwartaal gelden strengere voorwaarden. In die trimesters mag er telkens nooit meer dan 240 uur gewerkt worden. Wordt het aantal gepresteerde uren in een bepaald kwartaal overschreden, dan verliest u als ouder voor de volledige drie maanden uw recht op kinderbijslag. Kortom: ook al kunnen achttienplussers vrij kiezen wanneer ze hun 475 uren studentenarbeid presteren, toch werken ze maar beter niet te veel buiten de zomermaanden. Voor kinderen die deeltijds onderwijs volgen, werd een aparte regeling uitgewerkt. Zij mogen maandelijks niet meer verdienen dan 541,09 euro. Anders verliezen hun ouders de kinderbijslag voor die maand.Zolang uw kinderen studeren, zijn ze fiscaal ten laste. Daardoor betaalt u minder belastingen. Een voorwaarde is wel dat hun inkomsten beperkt blijven. Hoeveel ze mogen verdienen, verschilt naargelang uw fiscale situatie als ouder. Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen, dan mag uw zoon of dochter in 2018 niet meer dan 6807,50 euro (bruto, na aftrek van de sociale bijdragen) verdienen met een studentenjob. Woont u feitelijk samen of bent u alleenstaande ouder, dan ligt het plafond op 8620 euro.Uw kinderen moeten zelf geen belastingen betalen zolang ze in 2018 niet meer dan 11.042,86 euro (na aftrek van de sociale bijdragen) per jaar verdienen. Pas wanneer hun inkomsten hoger liggen dan die grens, zullen ze daarop belast worden. Let wel, die vrijstelling geldt alleen wanneer er geen andere belastbare inkomsten zijn dan het loon uit de studentenarbeid, en er bovendien geen werkelijke beroepskosten vermeld worden op de belastingaangifte.