Op 1 september 2017 verscheen de nieuwe erfwet in het Belgisch Staatsblad. Hij wordt van toepassing op 1 september 2018. Tot nu toe wordt het deel van je vermogen waarover u vrij kunt beschikken (het zogenaamde 'beschikbaar deel' ) bepaald door het aantal kinderen dat u hebt.
...