België heeft in 2014 ruim 100 miljoen euro kinderbijslag betaald voor kinderen die in het buitenland les volgen of een opvoeding krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het federaal agentschap voor de kinderbijslag, Famifed. Het ging om 56.902 kinderen.

Het merendeel van hen woont in Frankrijk (33.981), Nederland (8.746) en in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (6.661), met name Polen of Roemenië. 2.925 kinderen wonen buiten Europa.

Europese verordeningen

Een Belgisch kind dat in het buitenland een opleiding of een opvoeding krijgt, moet aan een van de volgende voorwaarden om een kinderbijslag te krijgen.

Allereerst moeten ze studeren of een opvoeding krijgen in een land waar de Europese verordeningen van toepassing zijn. 94,27 procent van het bedrag dat België besteedt aan kinderslag in het buitenland, gaat naar deze categorie.

Ouders van studerende kinderen in een land van de Europese Economische Ruimte krijgen een 'formulier E402' opgestuurd. Zij moeten dat laten invullen door de buitenlandse onderwijsinstelling en terugbezorgen aan de kinderbijslagfonds.

Ouders van kinderen die elke dag terug naar huis komen, behouden het recht op een uitkering zonder dat ze daar een formulier voor moeten invullen.

Bilaterale akkoorden

En wat als het land geen deel uitmaakt van EER? Dan kunnen de ouders alsnog aanspraak maken op de Belgische kinderbijslag. België heeft met sommige landen een bilaterale overeenkomst gesloten waarin het recht op kinderbijslag is vastgelegd. 0,89 procent van de buitenlandse uitkeringen gaat naar die kinderen.

Voor Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro gelden dezelfde bedragen als in ons land, maar de ouders hebben geen recht op andere bijslagen zoals kraamgeld of een adoptiepremie.

Voor andere landen waarmee België een akkoord heeft gesloten, gelden andere tarieven. Zo krijgen Belgische kinderen in Marokko, Tunesië en Turkije tussen 27,21 en 32,31 euro per maand. De uitkering is in die landen beperkt tot vier kinderen.

Kinderen in Kosovo krijgen een bescheiden uitkering van 12,39 euro per maand. Net zoals in de bovenstaande landen krijgt het gezin geen uitkering vanaf het vijfde kind.

Afwijkingen

Ten slotte kan de minister van Sociale zaken, nu is dat Maggie De Block, een algemene afwijking van de regel toestaan. De minister is verplicht zich te baseren op het advies van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Na goedkeuring verstuurt de minister een rondzendbrief om de afwijkingen mee te delen.

Tot nu toe is dat slecht één keer gebeurd. In 2007 gaf Rudy Demotte studenten die zonder een studiebeurs verder studeren in een land buiten de EER, en waar België geen bilateraal akkoord mee heeft , toch het recht op een kinderbijslag. De toegeving is weliswaar beperkt tot één academiejaar.

De minister van Sociale Zaken kan ook een uitzondering toestaan voor individuele gevallen. 4,84 procent van het budget gaat naar algemene en individuele afwijkingen.

België heeft in 2014 ruim 100 miljoen euro kinderbijslag betaald voor kinderen die in het buitenland les volgen of een opvoeding krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het federaal agentschap voor de kinderbijslag, Famifed. Het ging om 56.902 kinderen. Het merendeel van hen woont in Frankrijk (33.981), Nederland (8.746) en in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (6.661), met name Polen of Roemenië. 2.925 kinderen wonen buiten Europa. Een Belgisch kind dat in het buitenland een opleiding of een opvoeding krijgt, moet aan een van de volgende voorwaarden om een kinderbijslag te krijgen. Allereerst moeten ze studeren of een opvoeding krijgen in een land waar de Europese verordeningen van toepassing zijn. 94,27 procent van het bedrag dat België besteedt aan kinderslag in het buitenland, gaat naar deze categorie. Ouders van studerende kinderen in een land van de Europese Economische Ruimte krijgen een 'formulier E402' opgestuurd. Zij moeten dat laten invullen door de buitenlandse onderwijsinstelling en terugbezorgen aan de kinderbijslagfonds. Ouders van kinderen die elke dag terug naar huis komen, behouden het recht op een uitkering zonder dat ze daar een formulier voor moeten invullen. En wat als het land geen deel uitmaakt van EER? Dan kunnen de ouders alsnog aanspraak maken op de Belgische kinderbijslag. België heeft met sommige landen een bilaterale overeenkomst gesloten waarin het recht op kinderbijslag is vastgelegd. 0,89 procent van de buitenlandse uitkeringen gaat naar die kinderen. Voor Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro gelden dezelfde bedragen als in ons land, maar de ouders hebben geen recht op andere bijslagen zoals kraamgeld of een adoptiepremie. Voor andere landen waarmee België een akkoord heeft gesloten, gelden andere tarieven. Zo krijgen Belgische kinderen in Marokko, Tunesië en Turkije tussen 27,21 en 32,31 euro per maand. De uitkering is in die landen beperkt tot vier kinderen. Kinderen in Kosovo krijgen een bescheiden uitkering van 12,39 euro per maand. Net zoals in de bovenstaande landen krijgt het gezin geen uitkering vanaf het vijfde kind. Ten slotte kan de minister van Sociale zaken, nu is dat Maggie De Block, een algemene afwijking van de regel toestaan. De minister is verplicht zich te baseren op het advies van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Na goedkeuring verstuurt de minister een rondzendbrief om de afwijkingen mee te delen.Tot nu toe is dat slecht één keer gebeurd. In 2007 gaf Rudy Demotte studenten die zonder een studiebeurs verder studeren in een land buiten de EER, en waar België geen bilateraal akkoord mee heeft , toch het recht op een kinderbijslag. De toegeving is weliswaar beperkt tot één academiejaar. De minister van Sociale Zaken kan ook een uitzondering toestaan voor individuele gevallen. 4,84 procent van het budget gaat naar algemene en individuele afwijkingen.