De algemene regel is dat het kindergeld sowieso behouden blijft tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, ongeacht of dat kind voorstudeert of niet en ongeacht wat het verdient. De uitbetaling van het kindergeld kan worden verlengd tot de maand waarin het kind 25 jaar wordt. Hiervoor moeten echter enkele voorwaarden vervuld zijn. Zo moet het ingeschreven zijn voor minstens 17 uren per week in het secundair onderwijs of voor minstens 27 studiepunten in het hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor kinderen die werken met een leercontract of die deeltijds onderwijs of een erkende vorming volgen. Voor een leercontract geldt wel dat het maandinkomen niet hoger mag zijn dan 520,08 euro bruto. Kinderen tussen 18 en 25 jaar die gestopt zijn met studeren en zich intussen inschreven als werkzoekende hebben nog maximaal twaalf maanden recht op kinderbijslag. Eens men aan de slag gaat of het inkomen te hoog wordt, stopt de uitbetaling. Wie stopt met studeren, maar zich niet inschrijft als werkzoekende heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus of 30 september, afhankelijk van de duurtijd van de vakantie aan de instelling waar de leerling het laatst les volgde. Voor kinderen met een handicap gelden bijkomende regels. (Belga)

De algemene regel is dat het kindergeld sowieso behouden blijft tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, ongeacht of dat kind voorstudeert of niet en ongeacht wat het verdient. De uitbetaling van het kindergeld kan worden verlengd tot de maand waarin het kind 25 jaar wordt. Hiervoor moeten echter enkele voorwaarden vervuld zijn. Zo moet het ingeschreven zijn voor minstens 17 uren per week in het secundair onderwijs of voor minstens 27 studiepunten in het hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor kinderen die werken met een leercontract of die deeltijds onderwijs of een erkende vorming volgen. Voor een leercontract geldt wel dat het maandinkomen niet hoger mag zijn dan 520,08 euro bruto. Kinderen tussen 18 en 25 jaar die gestopt zijn met studeren en zich intussen inschreven als werkzoekende hebben nog maximaal twaalf maanden recht op kinderbijslag. Eens men aan de slag gaat of het inkomen te hoog wordt, stopt de uitbetaling. Wie stopt met studeren, maar zich niet inschrijft als werkzoekende heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus of 30 september, afhankelijk van de duurtijd van de vakantie aan de instelling waar de leerling het laatst les volgde. Voor kinderen met een handicap gelden bijkomende regels. (Belga)