Hoewel de inning al jaren verbetert, hebben de lidstaten van de Europese Unie in 2019 opnieuw naar schatting 134 miljard euro aan btw-inkomsten laten liggen, zo blijkt uit een rapport dat de Europese Commissie donderdag heeft gepubliceerd. In België ging het om bijna 4,5 miljard euro.

De sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie zijn tot nu toe nog al bij al beperkt gebleven dankzij onze welvaartsstaat, maar de crisis heeft de in onze samenleving bestaande ongelijkheden wel nog vergroot. Dat blijkt uit het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van de aan de Universiteit Antwerpen verbonden Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding.

Vanaf 1 januari bedraagt de maximumfactuur in de zorg niet langer 450, maar wel 250 euro. Daardoor zullen in de loop van 2022 zo'n 100.000 gezinnen al kunnen rekenen op een hogere terugbetaling. 'Zo zorgen we ervoor dat mensen niet in financiële problemen komen omdat ze zorg nodig hebben. Zorg toegankelijk en betaalbaar maken, voor iedereen, dat is mijn engagemen', zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag.

Trends

De inflatie in de eurozone is in november gestegen naar 4,9 procent: het hoogste ooit opgetekend in de eurozone. Dat blijkt uit een snelle raming door het Europees bureau voor statistiek Eurostat.