De premie bedraagt 1.205,61 euro voor de bijzondere beroepsbekwaamheid en 3.616,94 euro voor de bijzondere beroepstitel. Ze geldt al voor verpleegkundigen in de oncologie, pediatrie, diabetologie, geriatrie en spoedgevallen. Vanaf 1 oktober 2013 komt daar de geestelijke en psychiatrische gezondheidszorg bij, zodat de eerste uitbetaling aan hen in september 2014 wordt verwacht. Wie denkt recht te hebben op de premie moet zich laten erkennen. Dat kan via een typeformulier aan de Erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde. Voor de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie moet de aanvrager gegradueerde verpleger, bachelor in de verpleegkunde of verpleger zijn en bovenop zijn basisopleiding geslaagd zijn in een bijkomende opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie van minstens 150 uren. Een overgangsmaatregel is er voor wie op 1 oktober 2013 zijn functies al minstens twee jaar voltijds uitoefent en een bijkomende opleiding van minstens 50 uren heeft gevolgd. De bijkomende opleiding is niet nodig voor wie al een diploma of brevet van psychiatrisch verpleger heeft. Wie erkend wenst te worden voor de bijzondere beroepstitel moet gegradueerde verpleger of bachelor in de verpleegkunde zijn en een bijkomende opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie gevolgd hebben van minstens 900 uren. Gegradueerden in de psychiatrische verpleegkunde zijn hiervan vrijgesteld. (Belga)

De premie bedraagt 1.205,61 euro voor de bijzondere beroepsbekwaamheid en 3.616,94 euro voor de bijzondere beroepstitel. Ze geldt al voor verpleegkundigen in de oncologie, pediatrie, diabetologie, geriatrie en spoedgevallen. Vanaf 1 oktober 2013 komt daar de geestelijke en psychiatrische gezondheidszorg bij, zodat de eerste uitbetaling aan hen in september 2014 wordt verwacht. Wie denkt recht te hebben op de premie moet zich laten erkennen. Dat kan via een typeformulier aan de Erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde. Voor de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie moet de aanvrager gegradueerde verpleger, bachelor in de verpleegkunde of verpleger zijn en bovenop zijn basisopleiding geslaagd zijn in een bijkomende opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie van minstens 150 uren. Een overgangsmaatregel is er voor wie op 1 oktober 2013 zijn functies al minstens twee jaar voltijds uitoefent en een bijkomende opleiding van minstens 50 uren heeft gevolgd. De bijkomende opleiding is niet nodig voor wie al een diploma of brevet van psychiatrisch verpleger heeft. Wie erkend wenst te worden voor de bijzondere beroepstitel moet gegradueerde verpleger of bachelor in de verpleegkunde zijn en een bijkomende opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie gevolgd hebben van minstens 900 uren. Gegradueerden in de psychiatrische verpleegkunde zijn hiervan vrijgesteld. (Belga)