De producten, waarvan de meeste levensverzekerinsgfirma's er wel enkele in portefeuille hebben, vormen volgens de studie een risico omdat 'de erfenis van deze producten in de context van de huidige lage rendementen niet op winstgevende wijze kan worden gefinancierd.' Belgische verzekeraars schatten de risico's van deze producten hoger in dan hun internationale collega's. Gérard Vandenbosch, directeur Actuariële Diensten bij PwC, licht de resultaten toe: "Om historische redenen is de Belgische markt van de levensverzekeringen meer blootgesteld aan renterisico's dan andere markten. Door de concurrentiedruk boden Belgische verzekeraars tot het einde van de jaren negentig levensverzekeringsproducten aan met de hoogst toegelaten gewaarborgde rente van 4,75 %. Rond 2000 verminderde de toezichthouder de maximale toegelaten gewaarborgde rente tot 3,75 % en begonnen verzekeraars hun blootstelling aan renterisico's te verminderen door overeenkomsten aan te bieden met gewaarborgde rente voor een beperkte periode. Veel verzekeraars hebben echter nog een grote portefeuille van polissen met zo'n hoge gewaarborgde rente. In deze jaren van historisch lage rentes drukken deze toezeggingen uiteraard zwaar op de markt." Volgens PwC zetten meerdere opeenvolgende jaren van lage rente druk op een sector die steunt op beleggingsopbrengsten om de daling van de verzekeringsopbrengsten op te vangen. Wat economische omstandigheden betreft, zien de respondenten van de PwC-studie de toekomst somber in en erkennen ze dat een aanhoudend negatief economisch klimaat ernstige gevolgen kan hebben voor de winstgevendheid van de sector. (Belga)

De producten, waarvan de meeste levensverzekerinsgfirma's er wel enkele in portefeuille hebben, vormen volgens de studie een risico omdat 'de erfenis van deze producten in de context van de huidige lage rendementen niet op winstgevende wijze kan worden gefinancierd.' Belgische verzekeraars schatten de risico's van deze producten hoger in dan hun internationale collega's. Gérard Vandenbosch, directeur Actuariële Diensten bij PwC, licht de resultaten toe: "Om historische redenen is de Belgische markt van de levensverzekeringen meer blootgesteld aan renterisico's dan andere markten. Door de concurrentiedruk boden Belgische verzekeraars tot het einde van de jaren negentig levensverzekeringsproducten aan met de hoogst toegelaten gewaarborgde rente van 4,75 %. Rond 2000 verminderde de toezichthouder de maximale toegelaten gewaarborgde rente tot 3,75 % en begonnen verzekeraars hun blootstelling aan renterisico's te verminderen door overeenkomsten aan te bieden met gewaarborgde rente voor een beperkte periode. Veel verzekeraars hebben echter nog een grote portefeuille van polissen met zo'n hoge gewaarborgde rente. In deze jaren van historisch lage rentes drukken deze toezeggingen uiteraard zwaar op de markt." Volgens PwC zetten meerdere opeenvolgende jaren van lage rente druk op een sector die steunt op beleggingsopbrengsten om de daling van de verzekeringsopbrengsten op te vangen. Wat economische omstandigheden betreft, zien de respondenten van de PwC-studie de toekomst somber in en erkennen ze dat een aanhoudend negatief economisch klimaat ernstige gevolgen kan hebben voor de winstgevendheid van de sector. (Belga)