Om in aanmerking te komen voor de premie moet een personeelslid zijn wekelijkse arbeidsduur met minstens vijf uur zien toenemen hebben. Dat houdt in dat de minimumpremie minstens 375 euro bedraagt. Bovendien moest de betrokken bediende voor de verhoging van de arbeidsduur al minstens 13 uur per week aan de slag zijn geweest met een contract van onbepaalde duur. Ook moest hij al minstens zeven maanden in dienst zijn geweest op het moment van de aanpassing van het uurrooster. Ten slotte moest de bediende na de verhoging van de arbeidsduur minstens halftijds aan de slag zijn. De premie is eenmalig. Ze moet worden aangevraagd binnen de tien maanden na de verhoging van de arbeidsduur. Er is een maximum van 1.500 euro per personeelslid. De tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij het Sociaal Fonds Nr. 201, genoemd naar het paritair comité waaronder de kleinhandel valt. Het sociaal fonds kent ook premies toe aan werkgevers voor het aanwerven van werknemers uit zogenaamde risicogroepen. Maar ook werknemers kunnen bij het fonds aankloppen. Als ze gebruik willen maken van kinderopvang, ontvangen ze een tegemoetkoming. Die moet hen stimuleren om vlugger aan de slag te gaan. (Belga)

Om in aanmerking te komen voor de premie moet een personeelslid zijn wekelijkse arbeidsduur met minstens vijf uur zien toenemen hebben. Dat houdt in dat de minimumpremie minstens 375 euro bedraagt. Bovendien moest de betrokken bediende voor de verhoging van de arbeidsduur al minstens 13 uur per week aan de slag zijn geweest met een contract van onbepaalde duur. Ook moest hij al minstens zeven maanden in dienst zijn geweest op het moment van de aanpassing van het uurrooster. Ten slotte moest de bediende na de verhoging van de arbeidsduur minstens halftijds aan de slag zijn. De premie is eenmalig. Ze moet worden aangevraagd binnen de tien maanden na de verhoging van de arbeidsduur. Er is een maximum van 1.500 euro per personeelslid. De tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij het Sociaal Fonds Nr. 201, genoemd naar het paritair comité waaronder de kleinhandel valt. Het sociaal fonds kent ook premies toe aan werkgevers voor het aanwerven van werknemers uit zogenaamde risicogroepen. Maar ook werknemers kunnen bij het fonds aankloppen. Als ze gebruik willen maken van kinderopvang, ontvangen ze een tegemoetkoming. Die moet hen stimuleren om vlugger aan de slag te gaan. (Belga)