De bank kende in 2013 een nettowinst van 25,7 miljoen euro, een stijging van 14% ten opzichte van 2012. Het aantal klanten groeide met 18%, en overschreed in Europa de kaap van een half miljoen. Voor Triodos Bank België was 2013 opnieuw een jaar van verdere, evenwichtige groei. De kredieten stegen met 15% tot 832 miljoen euro. De deposito's van de klanten groeiden met 16% tot 1,3 miljard euro. Het aantal klanten steeg tot 64.000, een stijging van 12%. De nettowinst van de Belgische vestiging bedroeg 9,6 miljoen euro (2012: 9,8 miljoen).In 2013 steeg het eigen vermogen met 16%, waarvan 68 miljoen euro als gevolg van een succesvolle uitgave van certificaten van aandelen. Het aantal certificaathouders dat zo mede-eigenaar wordt, steeg van 26.000 naar meer dan 31.000.Door het nieuwe aandelenkapitaal is de 'core tier 1-ratio' van Triodos Bank gestegen tot 17,8% eind 2013. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 14%. Zo voldoet de bank aan de strenge Basel III-norm.De kredietverlening steeg in 2013 met 8%, een lagere groei dan de verwachte 15 à 20%. Belangrijkste reden voor de lagere groei is de afname van kortlopende kredieten aan Nederlandse overheidsinstellingen. In België wil de bank groeien in woonkredieten. In 2015 volgt dan de uitbreiding van het aanbod met de zichtrekening en betaalkaarten voor particulieren. Het klantenaantal zou nog met 10 tot 15% moeten toenemen. (Belga)

De bank kende in 2013 een nettowinst van 25,7 miljoen euro, een stijging van 14% ten opzichte van 2012. Het aantal klanten groeide met 18%, en overschreed in Europa de kaap van een half miljoen. Voor Triodos Bank België was 2013 opnieuw een jaar van verdere, evenwichtige groei. De kredieten stegen met 15% tot 832 miljoen euro. De deposito's van de klanten groeiden met 16% tot 1,3 miljard euro. Het aantal klanten steeg tot 64.000, een stijging van 12%. De nettowinst van de Belgische vestiging bedroeg 9,6 miljoen euro (2012: 9,8 miljoen).In 2013 steeg het eigen vermogen met 16%, waarvan 68 miljoen euro als gevolg van een succesvolle uitgave van certificaten van aandelen. Het aantal certificaathouders dat zo mede-eigenaar wordt, steeg van 26.000 naar meer dan 31.000.Door het nieuwe aandelenkapitaal is de 'core tier 1-ratio' van Triodos Bank gestegen tot 17,8% eind 2013. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 14%. Zo voldoet de bank aan de strenge Basel III-norm.De kredietverlening steeg in 2013 met 8%, een lagere groei dan de verwachte 15 à 20%. Belangrijkste reden voor de lagere groei is de afname van kortlopende kredieten aan Nederlandse overheidsinstellingen. In België wil de bank groeien in woonkredieten. In 2015 volgt dan de uitbreiding van het aanbod met de zichtrekening en betaalkaarten voor particulieren. Het klantenaantal zou nog met 10 tot 15% moeten toenemen. (Belga)