Regionale, federale en Europese parlementsleden alsmede bestendig afgevaardigden hebben geen recht op politiek verlof. Dit betekent dat ze hun mandaat niet tijdens de werkuren kunnen vervullen. Voor de meesten zit er dan ook niets anders op dan ontslag te nemen. Anders is het voor wie burgemeester, schepen of gemeenteraadslid wordt. Mogelijks zullen een aantal mensen die de voorbije maand een nationaal of regionaal mandaat hebben gekregen dit opnemen en hun lokaal mandaat overlaten aan een partijgenoot. Die heeft wel recht op politiek verlof. Dit betekent dat hij recht heeft om afwezig te zijn op het werk met behoud van loon. De werkgever kan dit loon dan wel terugvorderen. De maximale duur van het politiek verlof is afhankelijk van het lokale ambt of mandaat. Een burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter mag twee dagen per week afwezig zijn op het werk. Een alternatief is dat hij zijn mandaat voltijds opneemt en zijn arbeidsovereenkomst laat schorsen. Voor iemand die lid wordt van de gemeenteraad hangt het aantal dagen politiek verlof af van het aantal inwoners van de gemeente. (Belga)

Regionale, federale en Europese parlementsleden alsmede bestendig afgevaardigden hebben geen recht op politiek verlof. Dit betekent dat ze hun mandaat niet tijdens de werkuren kunnen vervullen. Voor de meesten zit er dan ook niets anders op dan ontslag te nemen. Anders is het voor wie burgemeester, schepen of gemeenteraadslid wordt. Mogelijks zullen een aantal mensen die de voorbije maand een nationaal of regionaal mandaat hebben gekregen dit opnemen en hun lokaal mandaat overlaten aan een partijgenoot. Die heeft wel recht op politiek verlof. Dit betekent dat hij recht heeft om afwezig te zijn op het werk met behoud van loon. De werkgever kan dit loon dan wel terugvorderen. De maximale duur van het politiek verlof is afhankelijk van het lokale ambt of mandaat. Een burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter mag twee dagen per week afwezig zijn op het werk. Een alternatief is dat hij zijn mandaat voltijds opneemt en zijn arbeidsovereenkomst laat schorsen. Voor iemand die lid wordt van de gemeenteraad hangt het aantal dagen politiek verlof af van het aantal inwoners van de gemeente. (Belga)