De stijging van het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou in 2019 meer uitgespoken groeien dan in 2018, toen er een toename was van de koopkracht met 1,2 procent.

Nog volgens het Planbureau blijft de groei van de binnenlandse werkgelegenheid ook dit jaar aanzienlijk, met een groei van 44.000 jobs. Het aantal werklozen zou met 22.000 dalen, en de werkloosheidsgraad zou afnemen tot 5,5 procent.

De uitvoergroei van ons land zou dit jaar verder verzwakken, terwijl de binnenlandse vraag aan kracht wint onder impuls van de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. De Belgische economie zou daardoor in 2019 gemiddeld met ruim 0,3 procent per kwartaal groeien of met 1,3 procent op jaarbasis.

De stijging van het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou in 2019 meer uitgespoken groeien dan in 2018, toen er een toename was van de koopkracht met 1,2 procent.Nog volgens het Planbureau blijft de groei van de binnenlandse werkgelegenheid ook dit jaar aanzienlijk, met een groei van 44.000 jobs. Het aantal werklozen zou met 22.000 dalen, en de werkloosheidsgraad zou afnemen tot 5,5 procent.De uitvoergroei van ons land zou dit jaar verder verzwakken, terwijl de binnenlandse vraag aan kracht wint onder impuls van de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. De Belgische economie zou daardoor in 2019 gemiddeld met ruim 0,3 procent per kwartaal groeien of met 1,3 procent op jaarbasis.