Bij de vorige cijfers van begin juli verwachtte het Planbureau dat de zogenaamde spilindex pas in december 2021 overschreden zou worden. Dat had dan begin 2022 hogere uitkeringen en ambtenarenweddes met zich meegebracht. Maar in de nieuwste prognose is die overschrijding van de spilindex enkele maanden vervroegd naar augustus 2021.

'Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte', klinkt het.

De inflatieprognose voor 2020 blijft ongewijzigd op 0,8 procent. Voor 2021 is er wel een aanpassing: hier zou de inflatie uitkomen op 1,4 procent, in plaats van op 1,3 procent. Voor 2019 staat er 1,44 procent inflatie in de tabellen, voor 2018 is dat 2,05 procent.

Bij de vorige cijfers van begin juli verwachtte het Planbureau dat de zogenaamde spilindex pas in december 2021 overschreden zou worden. Dat had dan begin 2022 hogere uitkeringen en ambtenarenweddes met zich meegebracht. Maar in de nieuwste prognose is die overschrijding van de spilindex enkele maanden vervroegd naar augustus 2021.'Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte', klinkt het.De inflatieprognose voor 2020 blijft ongewijzigd op 0,8 procent. Voor 2021 is er wel een aanpassing: hier zou de inflatie uitkomen op 1,4 procent, in plaats van op 1,3 procent. Voor 2019 staat er 1,44 procent inflatie in de tabellen, voor 2018 is dat 2,05 procent.