Voor de zondagsdiensten is er geen probleem, schrijft de socialedienstengroep Securex. Normaal mag er op zondag niet worden gewerkt, maar de wetgever heeft in enkele uitzonderingen op dit principe voorzien. De deelname aan manifestaties van alle aard zoals jaarbeurzen, vaksalons, markten en braderijen is er een van. De zondagse werkdag moet dan wel worden gecompenseerd, ten laatste binnen de zes dagen. Voor prestaties van meer dan vier uur moet dat met een volledige dag rust zijn, voor een prestatie van minder dan vier uur volstaat een halve dag. Een probleem is er echter wel met de avondopeningen, die uitlopen na 20u. Die vallen onder de regeling van nachtarbeid. Alhoewel ook hierop heel wat uitzonderingen zijn, behoort het bemannen van een beurssstand hier niet bij, aldus nog Securex. Strikt genomen mag een werkgever zijn personeel dus niet mobiliseren voor het bemannen van de beursstand tijdens de laatavondopeningen. Alleen leidinggevenden, vertrouwenspersoneel en handelsvertegenwoordigers vallen niet onder de beperking. De groep van leidinggevenden mag daarbij niet te ruim worden geïnterpreteerd. (Belga)

Voor de zondagsdiensten is er geen probleem, schrijft de socialedienstengroep Securex. Normaal mag er op zondag niet worden gewerkt, maar de wetgever heeft in enkele uitzonderingen op dit principe voorzien. De deelname aan manifestaties van alle aard zoals jaarbeurzen, vaksalons, markten en braderijen is er een van. De zondagse werkdag moet dan wel worden gecompenseerd, ten laatste binnen de zes dagen. Voor prestaties van meer dan vier uur moet dat met een volledige dag rust zijn, voor een prestatie van minder dan vier uur volstaat een halve dag. Een probleem is er echter wel met de avondopeningen, die uitlopen na 20u. Die vallen onder de regeling van nachtarbeid. Alhoewel ook hierop heel wat uitzonderingen zijn, behoort het bemannen van een beurssstand hier niet bij, aldus nog Securex. Strikt genomen mag een werkgever zijn personeel dus niet mobiliseren voor het bemannen van de beursstand tijdens de laatavondopeningen. Alleen leidinggevenden, vertrouwenspersoneel en handelsvertegenwoordigers vallen niet onder de beperking. De groep van leidinggevenden mag daarbij niet te ruim worden geïnterpreteerd. (Belga)