Werkgevers kunnen hun arbeiders en bedienden op verschillende manieren laten meeprofiteren van de performantie van het bedrijf. De eerste mogelijkheid is een deelname in de winsten. De tweede het toekennen van aandelenopties, die het recht geven om over enkele jaren aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de onderneming op dat moment meer waard is, profiteert het personeelslid mee zonder dat het nu onmiddellijk geld op tafel moet leggen. De andere mogelijkheden slaan op de mogelijkheid voor het personeel om meteen aandelen te kopen van het bedrijf, al dan niet met een korting. Het kan hierbij gaan om de inschrijving op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging of om het overkopen van bestaande aandelen, zoals nu bij bpost waar een bestaand pakket aandelen van aandeelhouder CVC naar de beurs wordt gebracht. Deze mogelijkheden worden ook fiscaal ondersteund. Bij een kapitaalverhoging mag aan de personeelsleden een korting worden gegeven van 20 procent op de intekenprijs voor de nieuwe aandelen zonder dat op dit voordeel belastingen of sociale bijdragen betaald moeten worden. Bovendien mogen ze de betaalde bedragen tot 730 euro aftrekken op hun belastingaangifte, waardoor ze op het aangekochte bedrag tevens een belastingvermindering van 30 procent krijgen. Voorwaarde is wel dat ze de aandelen minstens vijf jaar bijhouden. Gaat het niet om een kapitaalverhoging, maar om een herplaatsing van bestaande aandelen - zoals bij bpost - dan mag de aankoop van aandelen van de werkgever niet worden ingebracht op de belastingaangifte. Hij levert dan ook geen belastingvermindering op. Wel mag aan de werknemers een korting worden toegekend van 16,67 procent tegenover de prijs die de andere aandeelhouders moeten betalen. Dit voordeel is vrijgesteld van belastingen. Voorwaarde is wel dat de werknemers de aandelen minstens twee jaar moeten behouden. De korting wordt dan ook gezien als een vergoeding voor het risico. In die twee jaar kan het aandeel immers ook in waarde dalen. Een garantie over de evolutie van de beurskoers kan niemand geven. (Belga)

Werkgevers kunnen hun arbeiders en bedienden op verschillende manieren laten meeprofiteren van de performantie van het bedrijf. De eerste mogelijkheid is een deelname in de winsten. De tweede het toekennen van aandelenopties, die het recht geven om over enkele jaren aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de onderneming op dat moment meer waard is, profiteert het personeelslid mee zonder dat het nu onmiddellijk geld op tafel moet leggen. De andere mogelijkheden slaan op de mogelijkheid voor het personeel om meteen aandelen te kopen van het bedrijf, al dan niet met een korting. Het kan hierbij gaan om de inschrijving op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging of om het overkopen van bestaande aandelen, zoals nu bij bpost waar een bestaand pakket aandelen van aandeelhouder CVC naar de beurs wordt gebracht. Deze mogelijkheden worden ook fiscaal ondersteund. Bij een kapitaalverhoging mag aan de personeelsleden een korting worden gegeven van 20 procent op de intekenprijs voor de nieuwe aandelen zonder dat op dit voordeel belastingen of sociale bijdragen betaald moeten worden. Bovendien mogen ze de betaalde bedragen tot 730 euro aftrekken op hun belastingaangifte, waardoor ze op het aangekochte bedrag tevens een belastingvermindering van 30 procent krijgen. Voorwaarde is wel dat ze de aandelen minstens vijf jaar bijhouden. Gaat het niet om een kapitaalverhoging, maar om een herplaatsing van bestaande aandelen - zoals bij bpost - dan mag de aankoop van aandelen van de werkgever niet worden ingebracht op de belastingaangifte. Hij levert dan ook geen belastingvermindering op. Wel mag aan de werknemers een korting worden toegekend van 16,67 procent tegenover de prijs die de andere aandeelhouders moeten betalen. Dit voordeel is vrijgesteld van belastingen. Voorwaarde is wel dat de werknemers de aandelen minstens twee jaar moeten behouden. De korting wordt dan ook gezien als een vergoeding voor het risico. In die twee jaar kan het aandeel immers ook in waarde dalen. Een garantie over de evolutie van de beurskoers kan niemand geven. (Belga)