Van zodra een uitbetalingsbedrag wijzigt, brengt de Rijksdienst voor Pensioenen de begunstigden daarvan op de hoogte. De instelling maakt daarbij alleen een uitzondering voor de klassieke indexeringen, waarbij alle pensioenen met eenzelfde bedrag worden aangepast. In december stuurde de RVP opnieuw heel wat brieven uit. Op 1 januari 2014 werden immers de schalen aangepast voor de berekening van de belasting die de dienst moet inhouden bij de uitbetaling van de pensioenen. Daarbij maakte de RVP een fout. De pensioendienst telde bij het bedrag waarop hij de in te houden belasting zou berekenen ook de verwarmingstoelage, de tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming voor wie een beroep moet doen op derden voor zijn dagelijkse activiteiten en de tegemoetkoming bij het gewaarborgd inkomen. Dat gaf daardoor een fout eindresultaat bij mensen die een dergelijk extraatje kregen. Die extra bedragen mogen immers niet worden meegeteld omdat ze vrijgesteld van belastingen zijn. Volgens de RVP werden de echte betalingen echter wel correct uitgevoerd. Het is dus alleen de verwittigingsbrief die in een aantal gevallen foutief was. De RVP beraadt zich nog over het al dan niet sturen van een corrigerende brief. Wie wil, kan niettemin altijd de Rijksdienst contacteren. (Belga)

Van zodra een uitbetalingsbedrag wijzigt, brengt de Rijksdienst voor Pensioenen de begunstigden daarvan op de hoogte. De instelling maakt daarbij alleen een uitzondering voor de klassieke indexeringen, waarbij alle pensioenen met eenzelfde bedrag worden aangepast. In december stuurde de RVP opnieuw heel wat brieven uit. Op 1 januari 2014 werden immers de schalen aangepast voor de berekening van de belasting die de dienst moet inhouden bij de uitbetaling van de pensioenen. Daarbij maakte de RVP een fout. De pensioendienst telde bij het bedrag waarop hij de in te houden belasting zou berekenen ook de verwarmingstoelage, de tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming voor wie een beroep moet doen op derden voor zijn dagelijkse activiteiten en de tegemoetkoming bij het gewaarborgd inkomen. Dat gaf daardoor een fout eindresultaat bij mensen die een dergelijk extraatje kregen. Die extra bedragen mogen immers niet worden meegeteld omdat ze vrijgesteld van belastingen zijn. Volgens de RVP werden de echte betalingen echter wel correct uitgevoerd. Het is dus alleen de verwittigingsbrief die in een aantal gevallen foutief was. De RVP beraadt zich nog over het al dan niet sturen van een corrigerende brief. Wie wil, kan niettemin altijd de Rijksdienst contacteren. (Belga)