De klachten moeten gaan over het functioneren van de pensioendienst voor de (gewezen) ambtenaren. Heeft u onjuiste of onvolledige informatie gekregen, werd u onheus afgescheept? Sleept uw dossier te lang aan? Kunt u de bevoegde ambtenaar bij de PDOS maar niet te pakken krijgen? Met al deze klachten kunt u voortaan terecht bij de klachtencoördinator van de PDOS. Hij laat u binnen de tien werkdagen weten of uw klacht al dan niet ontvankelijk is. In dit laatste gevallen zijn bijvoorbeeld anonieme klachten, klachten over regeringsbeslissingen rond pensioenen of klachten waarvoor u al een bezwaar heeft ingediend. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zult u binnen de 45 dagen na de registratie van uw klacht een antwoord op uw klacht ontvangen. De klacht mag worden ingediend via een gewone brief of mail (klachten.pdos@pdos.fgov.be), al wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van speciale formulieren die op de Pensioenlijn (telefoonnummer 1765) aangevraagd kunnen worden. Ze worden na invulling gestuurd naar de klachtencoördinator PDOS, Victor Hortaplein 40, bus 30 in 1060 Brussel. Krijgt u daar geen genoegdoening, dan kunt u nog steeds terecht bij de algemene ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, bus 5 in 1000 Brussel. De PDOS wil de centrale behandeling van de klachten gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren. (Belga)

De klachten moeten gaan over het functioneren van de pensioendienst voor de (gewezen) ambtenaren. Heeft u onjuiste of onvolledige informatie gekregen, werd u onheus afgescheept? Sleept uw dossier te lang aan? Kunt u de bevoegde ambtenaar bij de PDOS maar niet te pakken krijgen? Met al deze klachten kunt u voortaan terecht bij de klachtencoördinator van de PDOS. Hij laat u binnen de tien werkdagen weten of uw klacht al dan niet ontvankelijk is. In dit laatste gevallen zijn bijvoorbeeld anonieme klachten, klachten over regeringsbeslissingen rond pensioenen of klachten waarvoor u al een bezwaar heeft ingediend. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zult u binnen de 45 dagen na de registratie van uw klacht een antwoord op uw klacht ontvangen. De klacht mag worden ingediend via een gewone brief of mail (klachten.pdos@pdos.fgov.be), al wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van speciale formulieren die op de Pensioenlijn (telefoonnummer 1765) aangevraagd kunnen worden. Ze worden na invulling gestuurd naar de klachtencoördinator PDOS, Victor Hortaplein 40, bus 30 in 1060 Brussel. Krijgt u daar geen genoegdoening, dan kunt u nog steeds terecht bij de algemene ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, bus 5 in 1000 Brussel. De PDOS wil de centrale behandeling van de klachten gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren. (Belga)