Onderzoek leert vaak dat burgers moeilijk kunnen inschatten hoeveel pensioen ze gaan krijgen. Daarom zetten de Rijksdienst voor Pensioenen (voor de pensioenen van arbeiders en bedienden), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (voor de pensioenen van de zelfstandigen) en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (voor de pensioenen van de ambtenaren) op www.kenuwpensioen.be een simulator online. Hoe nauwkeuriger de burger zijn gegevens invulde, hoe dichter de uitkomst bij het uiteindelijke pensioen zou liggen. Maar die dienstverlening wordt nu opgeschort. Door de pensioenhervorming zijn aanpassingen aan het systeem nodig. De hervorming wijzigt immers de voorwaarden voor het vervroegd pensioen. De leeftijd- en loopbaanvoorwaarden worden de komende jaren geleidelijk opgetrokken. Wanneer de simulator weer online gaat, is nog niet bekend. (Belga)

Onderzoek leert vaak dat burgers moeilijk kunnen inschatten hoeveel pensioen ze gaan krijgen. Daarom zetten de Rijksdienst voor Pensioenen (voor de pensioenen van arbeiders en bedienden), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (voor de pensioenen van de zelfstandigen) en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (voor de pensioenen van de ambtenaren) op www.kenuwpensioen.be een simulator online. Hoe nauwkeuriger de burger zijn gegevens invulde, hoe dichter de uitkomst bij het uiteindelijke pensioen zou liggen. Maar die dienstverlening wordt nu opgeschort. Door de pensioenhervorming zijn aanpassingen aan het systeem nodig. De hervorming wijzigt immers de voorwaarden voor het vervroegd pensioen. De leeftijd- en loopbaanvoorwaarden worden de komende jaren geleidelijk opgetrokken. Wanneer de simulator weer online gaat, is nog niet bekend. (Belga)