Een van de speerpunten van het beleid van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) is de versterking van de tweede pijler van het pensioen. Hij heeft een wetsontwerp ingediend om alle zelfstandigen, ook diegenen zonder een vennootschap, de kans te geven vanaf 2018 een aanvullend pensioen op te bouwen. En er zijn plannen om in 2018 een vrij aanvullend pensioen te creëren voor werknemers, waardoor ze vrijwillig meer kunnen storten in het pensioenplan van hun werkgever.
...