Er is een principeakkoord in de regering over het halftijds pensioen. Als de minister van Pensioenen zijn zin krijgt, dan zouden mensen die aan de voorwaarden van vervroegd pensioen voldoen, vanaf 2020 halftijds kunnen werken, in combinatie met een halftijds pensioen. Ze zouden dus een gedeeltelijke pensioenuitkering krijgen en gedeeltelijk voort pensioenrechten opbouwen.
...